Submenu

De beslisboom: een handleiding voor gemeenten om een warmtenet uit te rollen

Max Boesten 20-07-2021
1146 keer bekeken 0 reacties

Om de gemeenten in Nederland te helpen een passende oplossing per buurt of wijk te vinden met het uitrollen van een warmtenet heeft het Expertise Team Brabant samen met gemeenten in het kader van de CoP (Community of Practices) Warmtenetten de beslisboom ontworpen.

Met de naderende deadline van het Rijk zijn veel gemeenten in Nederland verwoed bezig met het op tijd opstellen van hun Transitievisie Warmte, de TVW. Om de gemeenten in Nederland te helpen een passende oplossing per buurt of wijk te vinden heeft het Expertise Team Brabant samen met gemeenten in het kader van de CoP (Community of Practices) Warmtenetten de beslisboom ontworpen. Een stap-voor-stap proces aan de hand waarvan kan worden bepaald wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet, en wie dit economisch en juridisch beheert. Dit kan per wijk of buurt verschillen, afhankelijk van de verschillende socio-economische factoren en de mate waarin de wijk of buurt zelf al stappen heeft ondernomen. Wat de gemeenten ten alle tijden in het achterhoofd moeten houden is of het plan past binnen het kader van de opgestelde TVW. Als dat niet het geval is dient men vanaf stap 1 opnieuw het proces te doorlopen om de oplossing zo aan te passen dat deze wel binnen het gestelde kader van de TVW past. Om te illustreren hoe deze beslisboom kan worden doorlopen zal de casus van de gemeente Katwijk aan Zee stap voor stap worden belicht. Deze gemeente heeft een decentrale uitkering vanuit het PAW-programma voor een aquathermie proeftuin ontvangen.

 

De eerste vraag die een gemeente moet stellen is tweeledig:

  1. Heeft zij vertrouwen erin dat externe partijen, warmtebedrijven, het belang van het publiek genoeg steunt?
  2. Is zij bereid om financiële risico’s te nemen?

 

Ten eerste stelt de gemeente Katwijk de vragen hierboven; vertrouwt zij dat externe partijen het belang van het publiek genoeg steunt & is de gemeente bereid financiële risico’s te lopen. De eerste vraag werd met ja beantwoord, maar de gemeente wilde geen financiële risico’s lopen, omdat zij dit puur wilden bekostigen vanuit wat er beschikbaar was gesteld in de vorm van de uitkering. De gemeente wil dus wel de regie houden maar wil geen financiële risico lopen. Een dilemma. Door deze antwoorden kwam de gemeente volgens de beslisboom uit bij stap 10 in het stappenplan. De gemeente wil, door juridisch eigenaar te worden, de regie over het project behouden. Door juridisch eigenaar te worden kan de gemeente op termijn andere bronnen koppelen, bewoners meer betrekken, en het tracé eventueel wijzigen doormiddel van gebiedsontwikkeling. Zodoende kwam de gemeente uit bij stap 11 in de beslisboom, de DBFMO-constructie. Dit houdt in: Design, Build, Finance, Maintain, Operate. De gemeente Katwijk werd aangeraden een aparte BV op te richten om het contractmanagement en eventuele juridische risico’s te beheren. Op dit punt, voor alles gerealiseerd wordt, is het belangrijk om te toetsen of de oplossing die de gemeente voor ogen heeft past binnen de kaders die worden gesteld door de TVW die zij heeft opgesteld. Zo ja, dan kan door worden gegaan met het project, bij stap 12. Als uit de toetsing echter blijkt dat het plan niet helemaal binnen kaders van de TVW past, zal de gemeente terug moeten keren naar de tekentafel om het proces opnieuw te doorlopen. Als het plan past binnen de kaders van de TVW houdt de laatste stap, stap 12, in dat er via een aanbesteding een marktpartij wordt geselecteerd voor een warmtekavel. Deze marktpartij wordt dan de financiële eigenaar en ontwerpt, investeert, en legt aan en exploiteert de kavel voor een afgesproken periode.

 

De casus Katwijk aan Zee was slechts een van de verschillende uitkomsten die uit de beslisboom kunnen komen. Natuurlijk is ook een van mogelijke uitkomsten dat een collectieve warmtevoorziening niet gerealiseerd kan worden. In dat geval zal de gemeente moeten kijken naar het stimuleren van individuele oplossingen. Wij hopen dat deze beslisboom uw gemeente kan helpen met het realiseren van een collectieve warmtevoorziening. Heeft u nog ideeën hoe de beslisboom kan worden uitgewerkt? Of heeft u op een andere manier een collectieve warmtevoorziening gerealiseerd?

Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kunt u mailen naar dpeyron@brabant.nl

 

 

Reageren

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen