Submenu

Voltgoed reguleert warmtepompen voor efficiënt gebruik van duurzame energie

Minke van Boekel 01-03-2022 238 keer bekeken 0 reacties

Brabant geeft Energie interviewde de initiatiefnemers die met hun idee al een aantal competities gewonnen hebben waaronder de TU/e Contest, de 5G Hub Innovation Challenge en de Enpuls Challenge.

De beschikbaarheid van duurzame energie is niet constant. Als het hard waait of de zon schijnt, wordt er meer energie opgewekt dan wanneer het donker en windstil is. Op de momenten dat er meer aanbod dan vraag naar energie is, zou je overtollige energie kunnen opslaan. Of je kunt de vraag reguleren zodat de vraag naar energie stijgt wanneer er meer aanbod van duurzame energie is en de vraag daalt wanneer het aanbod lager is. Dat is wat de techniek van Voltgoed doet door warmtepompen slim aan te sturen en zo de energievraag af te stemmen op het aanbod. 

Even voorstellen; wie ben je en wat doe je?

Ik ben Horst Fietje, 23 jaar. In 2019 heb ik mijn Bachelor afgerond aan TU/e Electrical Engineering met specialisatie Automotive. Ik ben daarnaast een jaar betrokken geweest bij een andere startup om ervaring op te doen. In september 2019 ben ik aan de Rotterdam School of Management begonnen met een Master in Bedrijfskunde en in juli 2020 ben ik met Stan en Jasper begonnen met het uitwerken van een aantal ideeën om de energietransitie te versnellen. Uit één van die ideeën is Voltgoed geboren en daar ben ik verantwoordelijk het commerciële gedeelte. Ik vind het ook leuk om met potentiële klanten om tafel te gaan en marktvalidaties uit te voeren. Business development doen we uiteraard met z’n drieën.

Wat houdt Voltgoed in?

Onze visie is om de warmtetransitie te versnellen. Wij zien enorme kansen in het slimmer aansturen van de vraag naar energie. Je hebt een opwekking die steeds hernieuwbaarder wordt. Vroeger kon je bij meer vraag naar energie, simpel gezegd een energiecentrale wat harder laten draaien. Met zonne- en windenergie kan dat uiteraard niet, dus in plaats van het aanbod wil je juist de vraag naar energie kunnen sturen. In vaktermen wordt dan gesproken van een “demand response systeem”. Dat willen wij voor elkaar krijgen met het slim aansturen van warmtevoorzieningen. We kunnen dan bijvoorbeeld een warmtepomp gebruiken om het elektriciteitsnet te balanceren. Daarmee vergroten we direct het aandeel hernieuwbare energie dat wordt gebruikt, doordat er hierdoor op een later moment – wanneer er geen overschot aan hernieuwbare energie is – minder vraag is naar grijze elektriciteit. We zijn nu aan het onderzoeken op welk niveau we dat het beste kunnen doen, dus op huishouden-, flat- of wijkniveau. We doen daarom mee aan een tien weken durend marktonderzoeksprogramma van de BOM. Daarnaast hebben we een aantal competities gewonnen waaronder de TU/e Contest en de 5G Hub Innovation Challenge, maar de grootste winst was de Enpuls Challenge. Daardoor hebben we een mooi ontwikkelingsbudget tot onze beschikking wat we kunnen besteden aan het realiseren van ons idee, en worden we negen maanden lang begeleid in het uitwerken van het concept richting een propositie waarmee we de markt kunnen betreden.

Voor wie is het bedoeld?

Wij vinden dat de energietransitie te traag gaat. Dus we doen het eigenlijk voor iedereen, maar onze focus ligt voornamelijk op de consument. Wat je vaak ziet zijn grote warmteprojecten zoals warmtenetten. Die werken met subsidies en hebben primair als doel om geld te verdienen. Dat is op zich begrijpelijk, maar wij hebben het idee dat zij daardoor niet altijd de meest duurzame oplossing bieden. Wij zoeken naar een technisch goed werkende en betaalbare oplossing die de consument centraal stelt, die dus niet ten koste gaat van comfort en die geen irritaties opwekt. Als we dat voor elkaar krijgen, helpen we daarmee niet alleen de consument maar zijn we ook heel direct bezig om de energietransitie te versnellen.

Zien de netbeheerders of energieaanbieders jullie niet als een bedreiging?

De reden dat vooral netbeheerders ons idee interessant vinden is omdat het voor hen een grote uitdaging is om onze elektriciteit goed te distribueren. Nu met elektrisch rijden wordt het al lastiger en als je daar elektrisch verwarmen aan gaat toevoegen wordt die uitdaging nog groter. Als het elektriciteitsnet vol raakt dan kan de netbeheerder netverzwaring toepassen, maar dat kost veel tijd en veel geld. Je kunt echter ook de vraag slimmer sturen door in bepaalde wijken de vraag op specifieke momenten even te verminderen. Op die manier kan dan worden voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt. Dat noem je congestiemanagement. En vanwege dat voordeel zijn zij geïnteresseerd om met ons te werken.

Wat hopen jullie te bereiken?

Als team willen we impact maken! We werken aan een technische oplossing die aantoonbaar bijdraagt aan de vergroening van ons elektriciteitsnet, door meer vraag naar hernieuwbare energie te creëren en de vraag naar grijze energie te verminderen. En dat zonder dat de consument inlevert op comfort. Maar we zijn pas tevreden als we tot een technische oplossing komen waarbij huishoudens er ook van meeprofiteren. De consument staat bij ons centraal, omdat wij geloven dat we juist samen met die consument de grootste stappen kunnen zetten.

Waar staan jullie nu?

We zijn nu de markt aan het onderzoeken om te bepalen waar de beste kansen liggen om ons idee toe te passen. In een tiental huizen in Eindhoven hebben we een slimme meter hangen waarmee we de energiestromen kunnen monitoren. We hebben daar inzicht in de warmtevraag, maar ook in hoe de warmtepomp en zonnepanelen zich gedragen. We onderzoeken nu of we de elektriciteitsvraag kunnen sturen door de warmtepomp bijvoorbeeld eerder of later te laten inschakelen, rekening houdend met de verwachte warmtevraag. Daarnaast zijn we met enkele partijen in gesprek om onze slimme regeltechniek in verschillende branches te kunnen toepassen. Bijvoorbeeld in de installatiebranche en bij woningcoöperaties.

Wat is de eerstvolgende stap?

Het belangrijkste is om de markt te valideren. Dus de komende tijd spreken we met heel veel marktpartijen om te bepalen waar de uitdagingen zitten. Aan de hand van die inventarisatie kunnen we goed bepalen waar we onze technologie gaan inzetten om de meest urgente problemen op te lossen. Parallel daaraan gaan we uiteraard gewoon verder met het doorontwikkelen van de technologie: de techniek en de hardware.

Krijgen jullie veel hulp van overheid en dergelijke?

Als je jong bent, een diploma van de TU/e op zak hebt en een goed idee hebt, dan gaan er al snel veel deuren open. Zoveel zelfs dat je soms moet selecteren met wie je wel en met wie je niet wilt spreken. Want iedereen heeft goede adviezen, maar je zult zelf de definitieve keuzes moeten maken in de richting en uitvoering van je idee.

We hebben na onze winst in de TU/e Contest met veel mensen gesproken. Inmiddels hebben we contact met enkele ervaren “veteranen” uit de energiebranche. Zij hebben heel veel kennis rondom het vraagstuk waar wij op zitten en we hebben regelmatig contact om samen te kijken waar we nog aan moeten werken of waar zij kansen zien. Ook vanuit Enpuls (Enexis) krijgen we veel begeleiding. Zij doen veel onderzoek en nemen vaker klantinterviews af, en ze hebben een kennisbank en een klantendatabase waar we gebruik van kunnen maken. En bij de BOM doen we mee aan het Market Readiness Programma waarin we gecoacht worden om echt de markt te snappen. Dit gebeurt door middel van een gedegen voorbereiding die heel diep gaat, waardoor je bijvoorbeeld aannames kunt herkennen of juist uit kunt sluiten.

Als we over een jaar weer een interview doen, waar staan jullie dan?

Over een jaar hebben wij een project draaiend waarbij we de eerste versie van ons product gaan uitrollen en waarbij onze propositie zijn waarde bewijst.

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen