Submenu

Bedrijven gezocht voor routekaart refurbishment hightech maakindustrie

Tjitske Groenveld 26-04-2023 96 keer bekeken 0 reacties

Samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en partijen verenigd in het Circular Value Center (CVC) voert de provincie Noord-Brabant een programma uit gericht op het stimuleren van circulariteit en grondstofzekerheid in de hightech maakindustrie.

Inmiddels is een tiental projecten in uitvoering en worden steeds meer inzichten verkregen hoe bedrijven verder geholpen kunnen worden met circulair ondernemen.

Met nieuwe business development activiteiten vanuit de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) ontstaan kansen voor gerichtere ondersteuning in ketens, clusters, maar ook op specifieke circulaire business strategieën. Tot op heden was het thema refurbishment in het ondersteuningsaanbod nog onderbelicht. Refurbishment omvat niet alleen het opknappen, maar ook het upgraden van producten, apparaten, machines en productonderdelen om ze daarna weer een nieuw leven te geven. Refurbishment biedt vele kansen voor ondernemers.

Jan Westra, Programma manager bij BOM: “ Met de ontwikkeling van een routekaart ‘refurbishment in de hightech maakindustrie’ bieden we bedrijven die met circulariteit aan de slag willen een laagdrempelig, tastbaar en economisch kansrijk begin van hun circulaire transitie.”

 

Refurbishment in de hightech maakindustrie

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij heeft in de Brabantse hightech maakindustrie een groep van ruim 300 bedrijven geïdentificeerd die de komende tijd op een gestructureerde manier benaderd zullen worden via projecten en business development activiteiten.

Jan Westra: “ De interesse in én ook door de urgentie van het onderwerp circulariteit en grondstofzekerheid, is in de afgelopen 2 jaar binnen deze doelgroep enorm gegroeid. Zonder uitzondering hebben bijna alle bedrijven te kampen gehad met leveringsonzekerheid en dreigde de handel stil te vallen. “

Om met circulaire bedrijfsmodellen minder afhankelijk te worden van aanvoer van nieuwe (kritieke) grondstoffen en componenten zijn er grofweg drie strategieën te onderscheiden:

 • Herontwerp van producten en productonderdelen.
 • Levensduurverlening vaak gekoppeld aan nieuwe dienstverlening, onderhoud en services.
 • Hergebruik van producten en productonderdelen (de kringloop sluiten).

Veel inspanning zijn op dit moment gericht op de voorkant, het ontwerp, terwijl juist aan de achterkant, het hergebruik, de belangrijkste economische kansen liggen om nieuwe, circulaire business te ontwikkelen.

Jan Westra: “ Naast circulair inkopen en (re)design, biedt refurbishment voor bedrijven een heel tastbaar vertrekpunt om de circulaire transitie van hun bedrijf, die veelomvattend is, stap voor stap en gecontroleerd in te zetten. Succesvolle remanufacturing en refurbishment initiatieven van koplopers in de Brabantse hightech maakindustrie laten zien dat dit daadwerkelijk tot circulaire business kan uitgroeien. “

 

Succesvol implementeren van refurbishment met de nieuwe routekaart

De nieuwe routekaart gaat hightech maakbedrijven stap voor stap inzicht bieden in de implementatie van een refurbishment business initiatief. Aan bod komen onder meer:

 • Strategische argumenten om met circulariteit en resource-efficiency aan de slag te gaan: leveringszekerheid, concurrentievermogen, duurzaamheden en Europese regelgeving.
 • Toelichting op de verschillende circulaire strategieën en de samenhang met smart industry innovaties, zoals bijvoorbeeld sensors en telemetrie.
 • Wat is refurbishment? Waarom vormt het zo’n aantrekkelijk startpunt? Hoe hang het samen met andere circulaire strategieën.
 • Een concreet stappenplan om tot een refurbishment aanbod te komen.
 • Stap voor stap beschrijving van het implementatieproces. Wat komt erbij kijken? Wat zijn mogelijkheden, knelpunten, aandachtspunten.
 • Best practices en lessons learned vanuit de praktijk.
 • Voorbeelden van koplopers in de Brabantse hightech maakindustrie. Hoe kunnen ervaringen vertaald worden naar het brede mkb?
 • Verwijzingen naar ondersteuning bij implementatie van de routekaart, waaronder de BOM, het Circular Value Center en partnernetwerk.

 

Doet uw bedrijf ook mee?

Met de ontwikkeling van een routekaart ‘refurbishment in de hightech maakindustrie’ worden experts en koploperbedrijven in de hightech maakindustrie betrokken die al ervaring hebben met implementatie. Vervolgens wordt de nieuwe routekaart getoetst op praktische bruikbaarheid bij maakbedrijven die interesse hebben om met refurbishment aan de slag te gaan.

Wilt u met uw bedrijf of een ketenpartner ook mee doen? Of wilt u meer informatie? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

• Jan Westra, (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), jwestra@bom.nl, Tel. 06 11 22 53 04

• Niels van Olffen, (Mr. Servitization), niels@productalsdienst.nl, Tel. 06 27 39 06 53

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen