Onze energie - ons landschap, een complexe puzzel

Minke van Boekel
4 keer bekeken 0 reacties

Op 5 november vond de masterclass “Onze energie - ons landschap, een complexe puzzel” plaats.

Of zoekt u

Communicatie
Project

Wat was het mooi om samen wandelend na te denken over de inpassing van wind in het landschap en de omgeving! Aan de hand van 3 thema’s (Landschap centraal, Wie bepaalt? en Samen bouwen) en in 3 groepen werden we aan het denken gezet door het geluid van de A67 en onze experts Frank Stroeken en Jan van Minnebruggen. Door middel van de door Sjoerd Wagenaar ontworpen windmolens kregen we een goed beeld van hoe windmolens op de Strabrechtse heide eruit kunnen zien. En na afloop en onder het genot van een lekker broodje ging ieder aan de slag met zijn/haar inzichten.

Inzichten

We vroegen de deelnemers wat zij van deze masterclass meenemen, wat belemmeringen zijn, wat je morgen anders gaat doen, hoe je dit kan vertalen naar je eigen werk en wat daarvoor nog nodig is. De opbrengst van deze vragen hebben we hieronder in rubrieken neergezet.

Bestuurlijk

 • Toon lef en durf te kaderen aan de voorkant
 • Begin met onontkoombaarheid
 • Stel ‘niet weten’ centraal
 • Verbreed het gesprek
 • Geef vertrouwen aan het gebied en de spelers bij de invulling
 • Creëer helder verwachtingsmanagement
 • Wees vooraf duidelijk over participatieniveau
 • Stel kaders en ga binnen die vooraf gestelde kaders in gesprek met belanghebbenden en laat zien dat meedenken loont.

Visualisatie/verbeelding

 • Gebruik verbeeldingskracht
 • Betrek kinderen, designers en kunstenaars: ontwerp vanuit de ‘nieuwe’ wereld
 • Combineer beleving met de andere aspecten om (bijna) iedereen te bereiken
 • Visualiseer voor meer begrip en minder weerstand
 • Plaats de energietransformatie in context en in toekomstperspectief
 • Lange termijnperspectief helpt bestuurders bij beslissingen: bewoners zijn er langer dan bestuurders
 • Frame en reframe

Windmolens

 • Vertel het landelijke verhaal
 • Hoogte en tiplaagte in het landschap. Lage tip geeft veel lokale overlast
 • Clusters windmolens zijn landschappelijk fraaier
 • Kies voor ‘volte’ en ‘leegte’ aan de horizon
 • Een ‘dorpsmolen’ is het meest krachtig als zo’n molen ook echt deel uitmaakt van de skyline van het dorp

Communicatie

 • Zorg voor heldere en volledige informatie
 • Creëer 1 plek waar ‘alles’ te vinden is, die toegankelijk is op verschillende schaalniveaus

Verbinding

 • Maak een koppeling met andere opgaven en zie windmolens als probleemoplossers; vriendelijke reuzen die ons in Brabant helpen.
 • Verbind met andere disciplines en gebruik Van Gogh Nationaal Park als motor

Interessante links

Eindconclusie is wat ons betreft: maak er vooral samen iets moois van! Bedankt voor jullie enthousiasme en input!

Erik Bruggink, Marc van de Ven en Minke van Boekel

Publicatiedatum: 23-12-2021

Afbeeldingen

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen