Sneller, slimmer en socialer isoleren

Sander Barendregt
5 keer bekeken 0 reacties

Energie besparen door betere isolatie is urgenter dan ooit. Met het Nationaal Isolatieprogramma is het doel om 2,5 miljoen woningen tot en met 2030 te isoleren, met de nadruk op 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen (label E, F en G).

Of zoekt u

Communicatie
Project

Het Nationaal Isolatieprogramma maakt onderdeel uit van het programma ‘Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving’. Dit programma richt zich op spoedige opschaling van verduurzamingsmaatregelen in de gebouwde omgeving. Het Nationaal Isolatieprogramma bestaat vervolgens uit 4 actielijnen:

 

Actielijn 1: Lokale aanpak isolatie 750.000 koopwoningen samen met gemeenten

Gemeenten hebben hiervoor de mogelijkheid gekregen om meerjarige plannen in te dienen. De concrete rol die gemeenten hierbij kunnen spelen, wordt de komende tijd verder uitgewerkt samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

Actielijn 2: Isoleren van 1 miljoen huurwoningen door verhuurders

Het doel is om deze woningen te isoleren naar de isolatiestandaard. Dit geldt zowel voor het sociale als het particuliere segment. Kleine particuliere verhuurders met gereguleerde huurwoningen worden gestimuleerd te verduurzamen via de subsidieregeling ‘Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)’. Voor corporatiewoningen maakt het Rijk samen met Aedes afspraken naar aanleiding van de afschaffing van de verhuurdersheffing in het Coalitieakkoord.

Via normering zal worden geborgd dat alle slecht geïsoleerde woningen, zowel in het sociale als het particuliere segment, in 2030 zijn verbeterd. De uitwerking van de wijze van normering die zowel sociale als particuliere verhuurders zal betreffen, zal onderdeel uitmaken van het programma ‘Verduurzaming gebouwde omgeving’ dat het kabinet eind mei of begin juni 2022 zal presenteren.

 

Actielijn 3: Versneld isoleren van 750.000 koopwoningen op eigen initiatief

Dit wordt gestimuleerd met aantrekkelijke, laagdrempelige, breed toegankelijke financiering en subsidie. Ook komt er een landelijke communicatiecampagne en wordt een platform, genaamd ‘Verbeter je huis’, ontwikkeld. Ook doe-het-zelvers wordt toegang gegeven tot subsidie, in verband met de beperkte uitvoeringscapaciteit in de markt op dit moment. Op welke wijze zij subsidie krijgen, wordt nader onderzocht. Daarnaast is het per 1 januari 2023 mogelijk om via ISDE en SEEH subsidie te ontvangen voor enkelvoudige maatregelen (wel minder subsidie dan voor twee maatregelen, zie hiervoor het Nationaal Isolatieprogramma).

 

Actielijn 4: Samen energie besparen met laagdrempelige maatregelen

Deze actielijn richt zich op het energie besparen en daarmee het verminderen van energiearmoede bij mensen met een hoge energierekening en/of mensen die een woning met een slechte energieprestatie hebben. Met de middelen die voor de lokale aanpak beschikbaar worden gesteld (zie actielijn 1), kan de gemeente het isoleren van woningen stimuleren. Bijvoorbeeld door extra subsidie te geven bovenop de landelijke subsidie.

 

DOWNLOAD HET COMPLETE NATIONAAL ISOLATIEPROGRAMMA

 

Publicatiedatum: 12-04-2022

Afbeeldingen

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen