Opnieuw ruimte voor grootverbruikers van elektriciteit in Noord-Brabant en Limburg

Remy van Beek
7 keer bekeken 0 reacties

Het hoogspanningsnet in Noord-Brabant en Limburg kan vanaf december door het toepassen van congestiemanagement (spitsmijden) intensiever worden benut.

Energiesysteem

Elektriciteitsnet

Of zoekt u

Communicatie

Er komt ongeveer 1700 megawatt aan extra ruimte beschikbaar, vergelijkbaar met 9 keer het vermogen van de stad Den Bosch of 10 keer de stad Maastricht. Dit biedt in beide provincies ruimte aan grootverbruikers die een aansluiting willen. Daarnaast kan een aantal wind- en zonneparken worden aangesloten. Dat zijn de conclusies van een onderzoek dat de landelijke netbeheerder TenneT de afgelopen maanden heeft uitgevoerd.

In Limburg en Noord-Brabant was in juni een voorlopige pauze ingelast voor nieuwe bedrijven die om een aansluiting vroegen op het elektriciteitsnet, zowel voor grootschalige afname als opwek van elektriciteit. Ook verzoeken van bestaande bedrijven die hun aansluiting wilden verzwaren voor hun verduurzamingsplannen, konden niet meteen worden gehonoreerd. Het hoogspanningsnet in beide provincies bereikte de grenzen van de aanwezige capaciteit. Dit wordt veroorzaakt door een grote toename aan aanvragen van de industriële partijen om te elektrificeren, initiatiefnemers van batterijen en producenten van duurzame energie. Daarbij is er ook sprake van een groei van het aantal laadpalen en warmtepompen.

TenneT heeft afgelopen maanden onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen. Dit is vergelijkbaar met het systeem van ‘spitsmijden’; op het hoogspanningsnet mag namelijk nooit file ontstaan. In dit systeem wordt aan gebruikers van het net gevraagd om tegen een vergoeding op drukke momenten het net te ontlasten, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe aansluitingen.

Uit de onderzoeken blijkt dat met behulp van dit systeem extra ruimte is in beide provincies, zowel voor bedrijven (grootverbruikers) als voor producenten van duurzame energie. In totaal komt er circa 1700 megawatt extra capaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. Dit is vergelijkbaar met 9 keer het vermogen van de stad Den Bosch of 10 keer het vermogen van de stad Maastricht.

Ruimte voor bedrijven

Voor bedrijven die een aansluiting willen of hun aansluiting willen verzwaren, komt er in totaal 722 megawatt beschikbaar. Hiermee kunnen TenneT en de regionale netbeheerder Enexis in principe alle grootverbruikers aansluiten, die op een wacht- of interesselijst staan. Dit is afhankelijk van de locatie waar de capaciteit vrijkomt en of dit aansluit bij de klantaanvragen. Voor de aanvragers van zonneparken en windmolens komt er 960 megawatt aan extra capaciteit bij. Alhoewel ook dit veel extra ruimte biedt aan duurzame initiatieven, is het niet voldoende om álle partijen aan te sluiten die op dit moment op de wacht- of interesselijst staan.

De netbeheerders gaan komende periode afspraken maken met de klanten om deze vrijgekomen capaciteit in te zetten. TenneT gaat parallel contracten sluiten met de partijen die hebben aangegeven hebben te willen bijdragen aan ‘spitsmijden’ en het nieuwe systeem implementeren. Naar verwachting is dit nieuwe systeem in december operationeel.

Speciale taskforce kijkt naar verdere oplossingen

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Noord-Brabant en Limburg is er door de provincies en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook een taskforce in het leven geroepen onder leiding van speciaal coördinator Ben Voorhorst om te kijken hoe de komende jaren de schaarste op het net verder kan worden geminimaliseerd. Dit is noodzakelijk omdat de uitbreiding van het elektriciteitsnet het tempo van de vraag niet kan bijhouden. 

Ben Voorhorst: “Volle netten mogen ons vestigingsklimaat en onze duurzaamheidsambities niet in de weg staan. Daarbij zullen we als maatschappij ook meer rekening moeten gaan houden met de beschikbaarheid van energie. Het is geen vanzelfsprekendheid meer dat er op het elektriciteitsnet op elk moment van de dag voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. Zowel producenten als verbruikers zullen in de toekomst mee moeten werken om het net te ontlasten op drukke momenten.”

In de Taskforce werken betrokken overheden, het bedrijfsleven en netbeheerders samen. Er is een plan van aanpak opgesteld met de volgende vier speerpunten: slimmer en optimaler gebruik van het net, versnellen realisatie netuitbreidingen, voorspellen en programmeren, en communicatie en educatie.

Bijna €5 miljard investeringen in het net

Om de capaciteit op het net te structureel vergroten, investeert TenneT de komende tien jaar circa twee miljard euro in beide provincies. Hiervoor wordt de capaciteit op sommige plekken verdrievoudigd. TenneT voert 30 grote projecten uit, waarvan er 10 al in uitvoering zijn. Voor een aantal cruciale projecten kijkt TenneT momenteel, in samenwerking met betrokken gemeentes en provincies naar de mogelijkheden om deze te versnellen. Enexis investeert de komende tien jaar 2,8 miljard euro om haar netten gereed te maken voor het energiesysteem van de toekomst. In Noord-Brabant en Limburg worden 57 van de zestig stations verzwaard en vijf nieuwe hoogspannings- en middenspanningsstations gerealiseerd.

Publicatiedatum: 14-09-2022

Afbeeldingen

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen