Geactualiseerde data in Brabantse Energiemonitor

Dominique Proksch
5 keer bekeken 0 reacties

Het monitoringssysteem dat inzicht biedt in de stand en de ontwikkeling van de energietransitie in Brabant is in februari 2023 geactualiseerd. De nieuwe cijfers laten een onverminderde groei in de voortgang van de Brabantse energietransitie zien.

Of zoekt u

Communicatie

Enkele highlights zijn verwerkt in een handzame infographic.
 

Monitoren van de Brabantse energietransitie

De provincie heeft in haar beleid twee klimaatdoelen voor 2030 centraal staan: in 2030 is 50% van de energie opgewekt uit duurzame bronnen en is de CO2-uitstoot met 50% gereduceerd ten opzichte van 1990. Met de Energiemonitor maakt de provincie inzichtelijk hoe het staat met de voortgang van deze doelen: voor heel Brabant, per RES-regio en per transitiepad aan de hand van verschillende indicatoren. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van data die door diverse organisaties (zoals CBS en RVO worden verzameld. De resultaten uit de monitor zijn door het gebruik van landelijke definities te vergelijken met andere provincies en het Rijk.

Brabantse energietransitie in cijfers: een update

Onderstaande infographic toont enkele highlights uit de monitor. De infographic laat een onverminderde groei zien in de opwek van duurzame energie, het aantal aardgasvrije woningen en het aantal (semi-)elektrische auto’s. Daarnaast is een daling te zien van het energiegebruik binnen de gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit. Zowel de groei van de totale hoeveelheid opgewekte duurzame energie als de daling van het energiegebruik leidt ertoe dat de CO2-uitstoot afneemt.
 

Infographic met cijfers over de tussenstand van de Brabantse energietransitie

Publicatiedatum: 30-03-2023

Afbeeldingen

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen