Met ondertekening plannen een nieuwe fase in van het verduurzamen van Brabantse bedrijventerreinen

Dominique Proksch
6 keer bekeken 0 reacties

Lokale energiehubs, batterijcontainers en een water-warmterotonde. De ambities op de Grote Oogst-bedrijventerreinen zijn hoog. Met de ondertekening van 12 plannen van aanpak gaat het project Grote Oogst de volgende fase in: van voorbereiding naar uitvoering.

Energiebesparing

Verduurzamen industrie/bedrijven

Of zoekt u

Communicatie

Kans voor klimaat en economie

De Grote Oogst-bedrijventerreinen zijn samen goed voor 65% van het energieverbruik van Brabantse bedrijventerreinen, 60% van het afval in de maakindustrie en 500 hectare aan potentieel wateroverlast als het flink regent. Verduurzaming kan dus zorgen voor een enorme bijdrage aan de klimaatdoelstellingen en aan een toekomstbestendige Brabantse economie. De provincie Noord-Brabant vond een gedeelde ambitie bij gemeenten, bedrijven en andere partners, zoals VNO-NCW Brabant Zeeland. en de Rabobank, om met deze terreinen aan de slag te gaan. Op vier thema’s: energie, klimaatadaptatie, circulaire economie en stikstof. Omdat oplossingen vaak geïntegreerd zijn en op meerdere thema’s impact maken.

Vermindering belasting energienet met lokale energiehub

De komende maanden worden concrete projecten opgestart. Zo wordt op bedrijventerrein Haven in Waalwijk gestart met de ontwikkeling van een ‘Energy Hub’, waar bedrijven lokaal (duurzame) energie uit kunnen wisselen. Zo hoeven ze geen beroep meer doen op het volle energienet.

Groene wandelroute voor wateropvang en biodiversiteit

Op bedrijventerrein de Hurk in Eindhoven wordt in 2023 een groene wandelroute gerealiseerd met verschillende soorten beplanting in het hele gebied. Daarvoor worden zowel publieke als private vierkante meters vergroend. Niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de economie: bedrijventerreinen met veel groen zijn vaak een prettigere en aangenamere plek om te werken. Geen overbodige luxe in de huidige strijd om talent.

Duurzaam gas met een biovergister

In het plan van bedrijventerrein Vijf Eiken in Oosterhout staat onder andere de realisatie van een biovergister en een Lokale Energy Hub. Met de biovergister-installatie kan CO2-neutraal biogas geproduceerd worden uit organische restmaterialen. Dit biogas kan geleverd worden aan diverse bedrijven op het bedrijventerrein, maar ook aan andere bedrijventerreinen en mogelijk ook aan Oosterhoutse woonwijken.

Batterijcontainers voor duurzame scheepsvaart

Op bedrijventerrein Rietvelden & de Vutter wordt gewerkt aan een oplaadpunt voor verwisselbare energiecontainers. Daardoor kunnen binnenvaartschepen snel batterijen laden en lossen, en dus duurzaam varen. Niet alleen wordt daarmee duurzame energie opgeslagen, duurzame vaart vermindert ook de CO2- en stikstofuitstoot.

Kennisdeling voor heel Brabant

In Brabant zijn meer dan 600 bedrijventerreinen. Voor al deze terreinen is verduurzaming en vergroening enorm belangrijk. Daarom worden de ervaringen en geleerde lessen die worden opgedaan op de Grote Oogst-terreinen de komende tijd op diverse manieren gedeeld in heel Brabant. Bijvoorbeeld via de website van Grote Oogst, met regionale bijeenkomsten en een leergang.

Publicatiedatum: 30-03-2023

Afbeeldingen

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen