Provincie Noord-Brabant wil Brabant 'openhouden'

Rutger Diepenhorst
6 keer bekeken 0 reacties

De provincie Noord-Brabant werkt met overheden, bedrijven, organisaties en inwoners aan de maatschappelijke opgaven van Brabant. Een van deze maatschappelijke opgaven is het ingewikkelde stikstofprobleem in de provincie.

Of zoekt u

Communicatie

Uit Natuurdoelanalyses blijkt dat we tegen de grenzen aan lopen van wat de natuur aan kan. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om vergunningen te verlenen, voor activiteiten met negatieve effecten op de natuur. Er zijn dus extra maatregelen nodig om Brabant open te houden voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen.   

Brabant Openhouden 

Om Brabant open te houden zet de provincie verschillende acties in aan de hand van dit stappenplan. Dit doen ze langs de sporen:  

1. Versterken (van de natuur) 

Deze maatregelen richten zich op de Natura 2000-gebieden, gefinancierd door het Landelijk Programma Natuur. 

2. Verminderen (van de stikstofuitstoot)  

Dit spoor omvat maatregelen voor landbouw, verkeer, vervoer, industrie en de energiesector. Daarnaast breiden ze het project Grote Oogst uit. Dit project gaat over het verduurzamen van bedrijventerreinen.   

3. Vooruit gaan (vergunningverlening weer op gang brengen) 

Dit spoor gaat over emissieloos ontwikkelen en duurzame vernieuwingen op het gebied van klimaat en energie. Bijvoorbeeld door verduurzaming van verkeer- en bouwprojecten. De provincie wil vernieuwingen op dit vlak mogelijk maken. Daarnaast gaat het hier over het prioriteren van projecten als er weer stikstofruimte beschikbaar komt. 

Wat betekent dit voor de energietransitie? 

Het stappenplan "Brabant Openhouden" heeft positieve gevolgen voor de energietransitie. Onder het spoor 'Vooruitgaan' streeft de provincie naar emissieloos ontwikkelen en duurzame vernieuwingen op het gebied van klimaat en energie. Bijvoorbeeld de verduurzaming van verkeer- en bouwprojecten, het stimuleren van vernieuwingen op het gebied van energie én het prioriteren van projecten als er weer stikstofruimte beschikbaar komt. 

Kortom een stappenplan om Brabant open te houden voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Stap voor stap en samen met overheden, bedrijven, organisaties en inwoners. 

  

Lees meer over dit stappenplan en bekijk het volledige nieuwsbericht op Brabant.nl 

Publicatiedatum: 04-01-2024

Afbeeldingen

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen