Wat is de impact van deelauto’s op het elektriciteitsnet?

Rutger Diepenhorst
5 keer bekeken 0 reacties

In een wereld met duurzame mobiliteit, kan elektrisch laden niet ontbreken. Er gebeurt op dit moment dan ook veel in ‘elektrisch-laad-land'. Zero-emissiezones, elektrische deelauto’s, bouwen met elektrische machines, allemaal ontwikkelingen die bijdragen aan de transitie naar elektrisch vervoer.

Energiesysteem

Elektriciteitsnet

Of zoekt u

Communicatie

Daarnaast hebben we te maken met schaarste op het elektriciteitsnet. We werken er hard aan om dat op te lossen. Bijvoorbeeld door te investeren in de huidige netvoorzieningen (aanleggen van extra stations en kabels), maar in de tussentijd zijn er andere oplossingen nodig om de beperkte ruimte efficiënt te benutten.  

Onderzoek in Tilburg, Bergen op Zoom en Roosendaal 

Om te werken aan oplossingen voor de drukte op het net, hebben we eerst goed inzicht nodig in de huidige situatie. In dit geval op het gebied van deelmobiliteit. Omdat deze voertuigen steeds vaker elektrisch zijn, maken ze gebruik van het elektriciteitsnet. Provincie Noord-Brabant én Enexis deden onderzoek naar de impact van deze deelauto’s op het elektriciteitsnet in de gemeenten Tilburg, Bergen op Zoom en Roosendaal. 

Daarbij keken ze naar drie onderdelen: 

  • De impact van elektrische deelmobiliteit op het elektriciteitsnet en de openbare ruimte 

  • De huidige en toekomstige ontwikkelingen van elektrisch deelvervoer 

  • En welke laadvoorzieningen daarvoor nodig zijn. 

De impact op het elektriciteitsnet 

Deelauto’s hebben een lagere laadbehoefte dan privéautos. Dat komt omdat ze over het algemeen voor minder lange ritten gebruikt worden. Ze hebben echter wel een overeenkomstig laadprofiel met dat van privéautos: ze laden beiden rond de energiespits (18:00 uur) op. 

In theorie kan één deelauto op termijn tot veertien privéautos vervangen. Als dit veertien auto’s zijn die op fossiele brandstof rijden, dan vergroot de deelauto dus de druk op het net. Het totaal aantal auto’s kan namelijk afnemen, maar het aantal elektrische auto’s neemt dan alleen maar toe. Pas wanneer een elektrische deelauto een elektrische privéauto vervangt, verminderen we de druk op het net. De winst van netontlasting met deelmobiliteit wordt dus later in de mobiliteitstransitie verzilverd.  

Goed om je te realiseren 

Deze mogelijke ontlasting houdt echter geen rekening met slim laden of bidirectioneel (V2G; vehicle-to-grid) laden. Bij die technieken is het mogelijk om elektrische auto’s aan te sturen om buiten de spits op te laden of om ze als flexibel ladende en ontladende batterij in te zetten. Op die manier kan het elektriciteitsnet ontlast worden. Deze technieken zijn echter nog in ontwikkeling en worden nog maar beperkt ingezet.  

Rol van gemeenten 

De toename van het aantal deelauto's zet gestaag door. Daarbij is het aan de gemeenten om te zorgen voor een soepele uitrol van de publieke laadinfrastructuur. Zodat de aanbieders van deelmobiliteit hier optimaal gebruik van kunnen maken. Daarbij moet er extra aandacht zijn voor de laadlocaties en doorlooptijden. Dit om de groei van deelmobiliteit te stimuleren in plaats van af te remmen. 

De groei van deelmobiliteit kan voor een kantelpunt zorgen 

Op lange termijn (na 2030) kunnen nieuwe technologische ontwikkelingen en verdere groei van het aantal deelauto’s voor een kantelpunt zorgen. Deelauto's vervangen vier tot veertien privéauto's (ook elektrische voertuigen). Daarmee vervangen ze op termijn dus ook de behoefte aan extra openbare laadpalen. 

Met vergunningensysteem kan een gemeente invloed hebben 

Er zijn verschillende manieren waarop deelvervoer in de openbare ruimte ingezet kan worden. Als dat vervoer elektrisch is, heeft dat impact op het elektriciteitsnet. Ieder type deelvervoer (station based, free floating en een hub) heeft namelijk een andere impact op de leefomgeving en het elektriciteitsnet. De keuze voor een bepaald type, ligt bij de gemeente. Gemeenten kunnen invloed hebben op het type deelvervoer. Bijvoorbeeld door de opzet van het vergunningensysteem voor deelauto’s. Het inzetten van deelvervoer vraagt dus om gerichte actie en inzet van de betreffende gemeente. 

Het volledige onderzoeksrapport 

De resultaten uit dit onderzoek zijn te vinden in het uitgebreide onderzoeksrapport van provincie Noord-Brabant en Enexis. Bekijk het volledige rapport hier. 

Publicatiedatum: 11-04-2024

Afbeeldingen

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen