Landelijke prognoses leveren waardevolle inzichten op voor gemeenten en netbeheerders

Rutger Diepenhorst
9 keer bekeken 0 reacties

De transitie naar elektrische mobiliteit is in volle gang en we zien dan ook steeds meer elektrische voertuigen (EV’s) op straat. Deze ontwikkeling vraagt om voldoende openbare (snel)laadlocaties, nu en in de toekomst. Gemeenten staan hiervoor aan de lat.

Een onderzoek voor de provincie Noord-Brabant en Enexis uitgevoerd door RoyalHaskoningDHV 

Met prognoses over de toename in elektrisch vervoer kunnen gemeenten de benodigde laadinfrastructuur in beeld brengen en hierop anticiperen. ElaadNL biedt betrouwbare prognoses gebaseerd op landelijke databronnen. Maar zijn deze resultaten daarmee ook bruikbaar op lokaal niveau? En welke rol kan lokaal beschikbare informatie spelen in het verrijken van de landelijke prognoses? 

Onderzoek in Tilburg en Bergen op Zoom 

De provincie Noord-Brabant en Enexis hebben onderzocht of het mogelijk is om de landelijke prognoses van ElaadNL toe te spitsen op de lokale context om een betere voorspelling te doen van benodigde laadpalen in een specifieke gemeente. Hiervoor zijn lokale databronnen gebruikt zoals beleidsuitgangspunten, lokale ambities en lokaal beschikbare datasets. Er is onderzocht: 

  • Op welke onderdelen van de ElaadNL prognoses biedt lokale informatie meerwaarde? 

  • Welke lokale informatie maakt landelijke prognoses beter toepasbaar voor de lokale context? En hoe voegen we die toe? 

  • Hoe kunnen gemeenten deze lokale informatie benutten? 

In de gemeenten Tilburg en Bergen op Zoom is onderzocht hoe de landelijke prognoses gebruikt worden en welke lokale informatie beschikbaar is om de landelijke prognoses te verrijken. Uiteindelijk is een proof of concept ontwikkeld voor een tool waarmee gemeenten met lokale databronnen de landelijke prognoses in hun lokale omgeving kan toepassen. Zo kunnen gemeenten gericht inschatten hoeveel laadpalen er in omgeving nodig zijn.  

Lokale kleuring 

Meerwaarde van lokale kleuring 

Prognoses voor de ontwikkeling van laadinfrastructuur zijn onmiskenbaar waardevol voor gemeenten als het gaat om het plaatsen van laadpalen. Het aanvullen van de landelijke prognoses met lokale informatie maakt de prognoses lokaal nog beter toepasbaar. Denk bijvoorbeeld aan het aanduiden van hotspots waar een grote laadvraag gaat ontstaan, zoals een nieuwe woonwijk, evenementenlocatie of meubelboulevard. Door de landelijke prognoses over een kaart uit te rollen vallen de hotspots op. En aangevuld met lokale informatie geeft het gemeenten richting voor het doordacht werken aan openbare laadlocaties.  

Hotspot voor laadpalen 

Waarom zijn er in de ene wijk meer laadpalen nodig dan in de andere? En hoe bepaal je dat? Weet je als gemeente bijvoorbeeld dat er in de toekomst een nieuwe wijk gebouwd gaat worden? Dan kun je hier al rekening mee houden in het plannen van de benodigde laadinfrastructuur. Als gemeente kan je de prognose toetsen met het wijkplan en eventueel meer of minder laadpalen plaatsen.  

Toevoegen van lokale kleuring 

De lokale kleuring van de prognoses blijkt het best naar voren te komen uit niet-gestandaardiseerde databronnen. Uit het onderzoek blijkt dat veel databronnen met lokale informatie al in de ElaadNL prognoses verwerkt zijn via gestandaardiseerde databronnen. Ook blijkt lokale informatie vaak ongeschikt om cijfermatig te verwerken.  

De ontwikkelde proof of concept richt zich dan ook op het inzichtelijk maken van de landelijke ElaadNL prognoses, door deze te toetsen aan de lokale situatie en lokale kleuring toe te voegen. Toetsen aan de lokale context gebeurt het meest effectief als de prognoses vanuit verschillende beleidsinvalshoeken te benaderen zijn, zoals economisch, mobiliteit of woningbouw. Op die manier worden gemeenten uitgedaagd om onvolkomenheden en tegenstrijdigheden te signaleren die niet van toepassing zijn voor de gemeente.  

Gemeenten kunnen nu al aan de slag met het toevoegen van lokale kleuring aan de landelijke prognoses en daarmee gericht laadpalen gaan plaatsen waar er behoefte gaat ontstaan. Door handmatig de prognose over een kaart uit te rollen, vallen de hotspots op. De provincie Noord-Brabant en Enexis werken samen met andere provincies en netbeheerders aan de doorontwikkeling van de prognoses.  

Het volledige onderzoeksrapport 

De resultaten uit dit onderzoek zijn te vinden in het uitgebreide onderzoeksrapport van provincie Noord-Brabant en Enexis uitgevoerd door RoyalHaskoningDHV. Bekijk het volledige rapport hier. Mis je lokale kleuring in de prognoses? Neem contact op met de provincie Noord-Brabant.

Publicatiedatum: 07-05-2024

Afbeeldingen

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen