Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuid 2024-2030 ingediend bij het Rijk

Rutger Diepenhorst
18 keer bekeken 0 reacties

De Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL) Zuid 2024 – 2030 is ingediend bij het Rijk. Deze aanpak geeft richting aan de wijze waarop elektrisch vervoer gestimuleerd kan worden door de uitrol van laadinfrastructuur.

Energiesysteem

Laadinfrastructuur

Of zoekt u

Communicatie

In de Samenwerkingsregio Zuid vertalen de provincies Noord-Brabant en Limburg samen met de inliggende gemeenten en netbeheerder Enexis de afspraken uit het nationale klimaatakkoord naar een werkwijze die past bij onze regio: innovatief, met de gebruiker centraal en met aandacht voor onze logistiek.  

Uitrol laadinfrastructuur 

De RAL Zuid onderschrijft de doelstelling om voor elk type elektrisch vervoer een landelijk dekkend laadnetwerk te realiseren. Zo vormt laden geen belemmering voor de toename van het aantal elektrische voer- en vaartuigen. De provincies hebben een aanpak op maat opgesteld voor zowel de verschillende typen vervoer als de benodigde randvoorwaarden.  

Laadnetwerk per modaliteit 

De ontwikkelingen in het wagenpark spelen een rol in de aanpak per modaliteit. Zo is het laadnetwerk voor personenauto’s bijvoorbeeld al verder ontwikkeld dan dat van vrachtvervoer. De kern van elke aanpak is als volgt: 

  • Personen- en bestelauto’s: we verdichten het publieke laadnetwerk op basis van het daadwerkelijke gebruik en we gaan verder met de ontwikkeling van een regionale aanpak voor snelladers. 

  • Vrachtvervoer: we ondersteunen logistieke bedrijven bij de ontwikkeling van laadinfrastructuur op eigen terrein en we werken mee aan de realisatie van een publiek toegankelijk (snel)laadnetwerk voor vrachtvervoer. 

  • Bouwmaterieel: we vergroten het inzicht in waar emissievrij gebouwd gaat worden en we voorzien bouwbedrijven en gemeenten van specifieke kennis en informatie over laadinfrastructuur. 

  • OV- en autobussen: voor OV-bussen blijven we inzetten op ontwikkeling van het laadnetwerk via de aanbestedingen die de provincies hiervoor uitschrijven en voor autobussen zetten we in op meervoudig gebruik van het (snel)laadnetwerk voor vrachtvervoer. 

  • Scheepvaart: we zetten in op een betere samenwerking tussen het Rijk en gemeenten bij de realisatie van walstroom en op het meervoudig gebruik van de grote elektriciteitsaansluitingen die nodig zijn voor laadstations voor de binnenvaart. 

Bepalende randvoorwaarden 

Om voor elke modaliteit een landelijk dekkend laadnetwerk te realiseren moeten de randvoorwaarden op orde zijn. De aanpak voorziet dat een slimme inpassing van laden in het energiesysteem nodig is, ondanks de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet. Ook het opstellen en actualiseren van prognoses en het inrichten van monitoring speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het laadnetwerk en de impact daarvan op het elektriciteitsnet. Daarnaast ondersteunen de provincies gemeenten met kennis, praktijkvoorbeelden en concrete handvatten. Ook werkt de samenwerkingsregio aan een optimale ruimtelijke inpassing van laadvoorzieningen. 

Realisatie plannen 

De Samenwerkingsregio Zuid, bestaande uit de provincie Noord-Brabant, de provincie Limburg en Enexis, voert regie op de inhoudelijks activiteiten.  Dit doen zij in nauwe samenwerking met onder andere de partners van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur en Brabantse en Limburgse gemeenten.  

De volledige aanpak 

De volledige Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuid bekijk je hier.  

Publicatiedatum: 07-05-2024

Afbeeldingen

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen