Digitaal Loket Duurzame Monumenten geopend

17 keer bekeken 0 reacties

Met ondersteuning van de provincie, opent Monumentenwacht Noord-Brabant vandaag het digitale loket. Hier vinden monument eigenaren een zee aan informatie over over het verduurzamen van een monument en advies en ondersteuning bij de realisatie.

Energiebesparing

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Of zoekt u

Subsidie

Het loket is telefonisch en per mail bereikbaar en het is voor monumenteneigenaren mogelijk om een afspraak aan huis te maken. De provincie vergoedt de eerste 3 uur begeleiding per project voor eigenaren van rijksmonumenten. Daarna geldt een uurtarief.

Het online platform duurzamemonumentenbrabant.nl is volop in ontwikkeling en wordt de komende maanden aangevuld met nog meer informatie.

Passende begeleiding

“Brabant kent een rijke geschiedenis, die ook zichtbaar is in de vele oude gebouwen die de provincie kent”, reageert Jos van der Horst, gedeputeerde Cultuur. “Om deze monumenten te behouden voor de toekomst, is het zaak ze goed te onderhouden én te verduurzamen. Monumentenwacht Noord-Brabant is voor ons een belangrijke partner in het behoud en verduurzaming van ons erfgoed. Met dit digitale loket kan passende begeleiding worden geboden om verdere stappen te zetten op het gebied van verduurzaming. Van boerderij tot herenhuis, van molen tot industrieel complex en van kasteel tot klooster. Ik ben benieuwd naar de monumenteigenaren die aan de slag willen.”

Monumenten verduurzamen is complex

“Om monumenten te behouden voor de toekomst, regionale en nationale CO2-doelen te behalen en het gebruik van een monument betaalbaar te houden, móeten monumenten verduurzamen. Maar, dat kunnen monumenteigenaren niet alleen”, stelt Sanne de Koning, directeur van Monumentenwacht Noord-Brabant. 
Monumentenwacht Noord-Brabant biedt al een aantal jaren keukentafelgesprekken aan waarin eigenaren een oriënterend, onafhankelijk verduurzamingsadvies ontvangen aan de hand van een adviestool. De Koning: “Het verduurzamen van een monument is complexer dan een regulier pand of woning. Bovendien is de behoefte van onze abonnees groter dan alleen het verkrijgen van advies. Want welke regels gelden er voor de maatregelen die je voor ogen hebt? Op welke subsidies heb je mogelijk recht? Met wie kun je in zee gaan voor de uitvoering? En wat is dan een redelijke offerte?”

Restricties en opties

Hoe verduurzaam je een monument? Authentieke ramen, oude schouwen, tochtige, niet-geïsoleerde muren; veel eigenaren weten niet waar ze moeten beginnen. Bovendien, hoe doe je dit mét behoud van de monumentale waarde? Ruud van Heertum, duurzaamheidsadviseur van het Loket Duurzame Monumenten: “Monumenteigenaren krijgen te maken met restricties. Mensen verwachten dat er weinig mag, maar er zijn meestal veel opties. De tip om niet het hele pand maar alleen de delen die gebruikt worden te verwarmen bijvoorbeeld. Maar ook grotere maatregelen zijn mogelijk zoals achterzetramen met kierdichting om tocht tegen te gaan. Ieder monument is anders en dus vraagt advies bij verduurzaming om maatwerk. Binnen het loket ondersteunen we eigenaren bij het uitvoeren van de maatregelen. We denken mee over de plannen, welke aannemers passend zijn en kijken mee met offertes. Zo helpen we monumenteigenaren bij het hele proces van verduurzaming.”

Contact

Digitaal Loket Duurzame Monumenten geopend

Adres: Brabantlaan 3G, 5216 TV 's-Hertogenbosch (gevestigd naast het provinciehuis)

0411 64 33 66 

info@mwnb.nl

 

Publicatiedatum: 08-02-2024

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen