Inwonersparticipatie bij locatiekeuze voor publieke laadpalen

10 keer bekeken 0 reacties

Het toenemende aantal laadpalen leidt steeds vaker tot vragen en bezwaren van inwoners. Voor ruim 30 gemeenten in Brabant en Limburg zijn inwoners actief betrokken bij de locatiekeuze voor deze laadpalen.

Energiesysteem

Laadinfrastructuur

Of zoekt u

Participatie

Pro-actie uitrol publieke laadpalen in RAL-Zuid

Onder leiding van RAL-Zuid hebben Brabantse en Limburgse gemeenten in 2020 afspraken gemaakt met Vattenfall voor de uitrol van publieke laadpalen. Hierbij is voor het eerst grootschalig ingezet op de pro-actieve uitrol van publieke laadpalen. Op basis van prognoses is een plankaart opgesteld en zijn de locatiekeuzes gemaakt. Op deze manier worden in Brabant en Limburg bijna 8.000 publieke laadpunten gerealiseerd.

Inwonersparticipatie

Het toenemende aantal laadpalen leidt steeds vaker tot vragen en bezwaren van bewoners. Voor ruim 30 gemeenten in Brabant en Limburg was dit afgelopen jaar reden om haar inwoners actief te betrekken bij de locatiekeuze voor deze laadpalen. Ze laten zich daarbij ondersteunen door verschillende adviesbureaus, zoals Het Energiebureau, EV Tools, Kragten en Stantec.

De plankaart met potentiële locaties is omgezet in een openbare, digitale en interactieve kaart waarop inwoners konden reageren op de voorgenomen locaties. De digitale kaart is voorzien van de nodige informatieve tekst en uitleg. Inwoners konden eenvoudig voorstellen doen voor nieuwe locaties, alternatieve locaties aandragen of andere reacties achterlaten. De binnengekomen reacties zijn door de gemeenten beoordeeld en verwerkt in een nieuwe definitieve plankaart. Om inwoners te informeren op de mogelijkheid om te reageren de interactieve kaart ondersteund door een brede communicatiecampagne.

Resultaten

Met de interactieve kaart wilden de gemeenten meer draagvlak creëren voor laadinfrastructuur in het algemeen en de gekozen locaties in het bijzonder, waardoor er uiteindelijk ook minder formele bezwaren binnen zouden komen. Hoewel nooit met zekerheid is vast te stellen of dit ook daadwerkelijk het geval is, is het uiteindelijke aantal bezwaren lager dan verwacht. Opvallend is ook dat de reacties van inwoners in meerdere gevallen ook echt leiden tot betere locaties, omdat zij de buurt vele male beter kennen.

De gemeente Heerlen is één van de gemeenten die gekozen heeft voor een participatietraject. In Heerlen zijn op deze manier 66 locaties bepaald. Op deze 66 locaties zijn bijna 180 reacties van inwoners gekomen. De verantwoordelijk ambtenaar in Heerlen zegt over het participatietraject:

"In Heerlen krijgen we vaker commentaar op het verkeersbesluit voor een laadlocatie of zelfs pas als de laadpaal wordt geplaatst. Dat wilden we voor zijn, door mensen vooraf bij de locatiekeuze te betrekken. De proactieve aanpak (participatieaanpak red.) is daarvoor heel geschikt. De plankaart plus de communicatieaanpak helpen om de reacties op een toegankelijke manier via één loket te verzamelen gedurende een korte periode. We kunnen dus betere locaties selecteren en er zijn minder bezwaren achteraf omdat mensen eerder en beter op de hoogte zijn."

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen