Warmte to the people | 8 voorbeelden van warmtenetten in publiek beheer

Sander Barendregt
13 keer bekeken 0 reacties

Er zijn veel ontwikkelingen binnen de energietransitie. Het is daarom ook niet de vraag óf maar wannéér de nieuwe warmtewet er gaat komen. De verwachting is dat de nieuwe warmtewet gaat verplichten dat een publieke partij voor een groot deel een warmtenet moet beheren.

Energiesysteem

Warmtenetten

Doordat nog onduidelijk is wanneer deze wet ingaat, zijn er nog veel vragen over deze verplichting. Om op de zaken vooruit te lopen, heeft ETW-adviseur Marlien Sneller een aantal voorbeelden op een rijtje gezet, waarbij een publieke partij grotendeels het warmtenet beheert. Doe er je voordeel mee!

 

Binnen Brabant

  1. Het ETW doet momenteel zelf onderzoek naar de vraag ‘welke rol gemeenten zouden moeten nemen op het gebied van regie en governance van warmtenetten?’. Hier onderzoeken ze onder andere de verschillende rollen die een gemeente kan innemen en de verschillende marktmodellen die al bestaan. Deze vraag heeft gemeente Den Bosch voorgelegd en werd breed herkend in de provincie. Het onderzoek wordt dit najaar afgerond en natuurlijk worden de uitkomsten dan gedeeld met alle gemeenten.

 

  1. Gemeente Eindhoven heeft al een warmtebedrijf: Warmtenet Eindhoven. Zij willen volgens onze collega in de regio MRE een groot deel van het toekomstige hoofdnet in publieke handen houden.

 

  1. Het warmtenet van Terheijden heet Traais Warmtenetwerk en is in beheer van een coöperatief warmtenet in eigendom van de bewoners zelf.

 

 

Buiten Brabant zijn ook een paar voorbeelden

  1. Katwijk is interessant voorbeeld. De wijk Kalkoven wordt aangesloten op het warmtenet van Leiden. Volgens mijn collega Thijs de Booij is daar een bijzondere eigendomsconstructie gekozen die gemeente veel controle geeft. Op deze pagina lees je nieuws over de ontwikkelingen.

 

  1. Gelders gedeputeerde Jan van der Meer (Klimaat en Energie, GroenLinks), noemt de publieke rol noodzakelijk bij de realisatie van warmtenetten. Hij is initiatiefnemer van het Gelders Warmte Infra Bedrijf, een publiek ontwikkelbedrijf (momenteel in ontwikkeling) voor warmtenetten in oprichting, dat gemeenten bij gaat staan met kennis en financiering van lokale warmtenetten.

 

  1. Hengelo heeft ook zijn eigen Warmtebedrijf Hengelo. Op hun website schrijven ze: Warmtebedrijf Hengelo is een lokaal warmtebedrijf dat woningen en bedrijven voorziet in duurzamere warmte en koude in Hengelo. Dat doen we met behulp van een warmtenet dat wordt verwarmd met restwarmte afkomstig van afvalenergiebedrijf Twence en zoutwinningsfabriek Nobian – warmte die zonder ons wellicht verloren zou gaan.

 

  1. Rotterdam heeft het Warmtebedrijf Rotterdam. Ze schrijven: Warmtebedrijf Rotterdam transporteert warmte uit de Rotterdamse haven naar Rotterdam. Daar wordt de warmte duurzaam ingezet, bijvoorbeeld als bron voor stadsverwarming. Dit draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de gemeente Rotterdam. Maar dit nieuwsbericht vermeldt dat de gemeente in juni 2022 heeft besloten om het warmtebedrijf aan Vattenfall te verkopen.

 

  1. Gemeente Wageningen heeft ook een warmtebedrijf voor de bewoners van Benedenbuurt. Het warmtenet wordt mogeljk gemaakt door coöperatie van bewoners WOW, warmteleverancier Kelvin en gemeente Wageningen.

 

Publicatiedatum: 31-08-2022

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen