Onderzoek: Haalbaarheid collectief systeem gemeente Waalwijk

Sander Barendregt
15 keer bekeken 0 reacties

Als ETW delen wij meestal de succesverhalen. Maar uiteraard zijn er ook voorbeelden die niet slagen of haalbaar blijken te zijn. Daarom deze keer een inventarisatie van de gemeente Waalwijk naar de mogelijkheid om aquathermie toe te passen. Helaas bleek dit toch niet haalbaar te zijn.

Energiesysteem

Warmtenetten

worden hier circa 313 nul op de meter (NOM) gerealiseerd, wat inhoudt dat iedere woning evenveel energie opwerkt als verbruikt. Daarom heeft de gemeente Waalwijk onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een collectief warmtenet. Hierbij is gekeken naar de toepasbaarheid van aquathermie in combinatie met een open bodemenergiesysteem.

 

Uitkomst onderzoek

Uit het onderzoek bleek dat het oppervlaktewater ten noorden van de projectlocatie genoeg potentie biedt om te dienen als warmtebron. Hierdoor lijkt aquathermie een geschikte oplossing om in te zetten als collectief warmtenet. Echter is in de bouwplanning een duiker opgenomen die ervoor zorgt dat het water rondom de nieuwsbouwwijk met elkaar wordt verbonden. Vanuit het financiële oogpunt wordt geadviseerd om de duiker niet te realiseren of dat deze gesloten kan worden op het moment dat het aquathermiesysteem actief is. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt advies gegeven om de in- en uitlaat verder uit elkaar te plaatsen. Hierdoor zullen de investeringskosten verder oplopen, als gevolg van extra leidingwerk.

Wat betreft de combinatie door bodemenergie in te zetten, zal ook zwaar op de investeringskosten drukken. De projectlocatie ligt namelijk midden in een beschermd natuurgebied, met als gevolg dat er vergunningen worden verleend voor een kleiner debiet. Hierdoor zullen er meerdere ‘doubletten’ gerealiseerd moeten worden, waardoor de kosten oplopen.

 

Conclusie

De eindconclusie is dat onderzoekers het inzetten van aquathermie in combinatie met bodemenergie niet aanraden.  Doordat de projectlocatie in een beschermd natuurgebied ligt, worden de kosten te hoog om daar zorgvuldig mee om te gaan. Dat betekent dat gemeente Waalwijk voor deze NOM-woningen een andere warmtebron moet zoeken.

Download hieronder het complete onderzoek.

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen