Energieadvies van onderop

5 keer bekeken 0 reacties

Steeds meer particulieren geven de buren en andere bewoners energieadvies, bijvoorbeeld via een lokaal energie-initiatief. In dit project is onderzocht hoe vrijwilligersadvies zich verhoudt tot commercieel, professioneel aangeboden energieadvies.

Of zoekt u

Sociale Innovatie
Project

In deze pilot werd bekeken wat wel en niet goed gaat en welke ondersteuning bewoners eventueel nodig hebben.

Profielschets van de pilot Energieadvies van onderop?

Uit het eerste onderzoek lijkt het zinvol te zijn dat bewoners elkaar energieadvies geven. Het aantal besparingen lijkt hoger te liggen in het geval van advies door buurtgenoten dan wanneer commerciële partijen advies geven.

In de volgende fase van deze pilot is onderzocht hoe bewoners (niet- commerciële partijen) gedurende een aantal jaren energieadvies zouden kunnen gaan geven. 

Waarom deze pilot?

Huiseigenaren kunnen een mooie bijdrage leveren aan de energietransitie door het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van de woning, door te werken aan goede ventilatie en kierdichting en het opwekken van eigen warmte. Toch bleek het heel moeilijk om bewoners te bewegen energie-reducerende maatregelen te nemen en hun gedrag aan te passen (de hoge energieprijzen anno 2022 leiden waarshcijnlijk tot ander gedrag).

In sommige gemeenten zijn lokale adviseurs actief, vrijwillig of semivrijwillig. Hun adviezen en acties lijken meer navolging te krijgen bij buren dan adviezen en acties van commerciële partijen. Deze commerciële partijen worden vaak via aanbestedingen door gemeenten geworven met de bedoeling om bewoners te bewegen thuis met duurzame maatregelen aan de slag te gaan.

Deze pilot was bedoeld om te achterhalen hoe energieadvies door bewoners toekomstbestendiger kan worden is en welke rol externe partijen daar nu al bij spelen en in de toekomst zouden kunnen gaan spelen. 

Resultaten

Vanuit de gevoerde gesprekken, is aan de hand van de interviewleidraad informatie opgehaald. Er is vooral ingegaan op de ervaringen van de verschillende betrokkenen, de aspecten die zij van belang vinden en hun visie op het ‘energie advies van onderop’. In de rapportage worden de resultaten en vervolgens de analyse daarvan weergegeven.

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen