Hedikhuizen duurzaam

4 keer bekeken 0 reacties

Inwoners van de dorpsgemeenschap Hedikhuizen onderzochten hoe ze onafhankelijk kunnen worden van fossiele brandstoffen. Bijvoorbeeld door de restwarmte van de lokale steenfabriek te gebruiken, thuis energie te besparen of zelf stroom en warmte op te wekken.

Of zoekt u

Sociale Innovatie
Project

Profielschets Hedikhuizen Duurzaam

Hedikhuizen is een kleine kern in een buitengebied in Brabant in de gemeente Heusden. Er staan ongeveer tachtig woningen die veel gas verbruiken om te verwarmen. Er is in de omgeving volop ruimte voor duurzame energie-opwek, er is restwarmte, namelijk van een steenfabriek, in de buurt. Ook stroomt de oude Maas vlakbij, wat mogelijkheden voor aquathermie biedt. De sociale cohesie is hier groot en een grote groep bewoners is bereid tot actie. Binnen die groep is veel relevante kennis aanwezig.

Waarom was dit een pilot van het programma Sociale Innovatie Energietransitie?

Onderdeel van het experiment is om de bewoners van Hedikhuizen zelf te laten beslissen over hun energietransitie en zo zelf een bijdrage te leveren aan de Transitievisie Warmte. Deze visie moet de Gemeente opleveren via de Regionale Energie Strategieën (RES).

Er is dus ruimte, bijvoorbeeld voor energie-opwek en warmtebuffering, er zijn energiebronnen, namelijk de bodem en water) en er is restwarmte van de steenfabriek. Daarnaast is er een grote sociale cohesie en actiebereidheid aanwezig.

In Hedikhuizen gaan ze ook na afronding van deze pilot verder. U kunt ze volgen via hun website.

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen