Workshopformat | Zo organiseer je een werksessie over uitvoeringsstrategie

Jeske Zonneveld 23-06-2021
155 keer bekeken 0 reacties

Met dit workshopformat kun je met je interne organisatie overzicht krijgen in hoe goed jullie huidige strategie aansluit bij de warmtetransitie visie. Je ontdekt ook wat je nog moet aanpakken. In de hand out staan we stil bij het doel, programma en tijdsbepaling per onderwerp.

Doel van de workshop uitvoeringsstrategie

Uitvoeringsstrategie aansluiten op lopende programma’s, geïdentificeerde kansen en het ambitieniveau van de gemeente. Resultaat: Samenvoegen van bestaande programma voor energie & duurzaamheid met nieuwe /benodigde activiteiten om wijken aardgasvrij te maken. Inzicht in de bouwblokken voor de uitvoeringsstrategie.

Agenda

Lopende programma’s & ondersteuning
Presenteer (of laat de gemeente) de huidige ondersteuning voor bewoners en bijbehorende uitvoeringsorganisaties uiteenzetten.

Functionele toets
Op een Klaag- en Jubbelmuur: welke zaken zijn goed voor elkaar (worden we blij van en willen we zeker mee verder) en welke zaken willen anders of toevoegen?

Synthese
Ontwerp de nieuwe uitvoeringstrategie en geef per bouwblok aan welke functionele eisen gelden t.a.v. het onderdeel.

Afspraken voor vervolg
Maak afspraken voor oplevering en review TVW incl goedkeuring

Werkvorm

Er is een evaluerende en open sfeer nodig. Wat er is mag gewaardeerd EN ter discussie komen te staan. Daarmee is er weinig, maar vooral een workshop setting nodig waarbij iedereen input kan aanleveren en zich ook veilig voelt.

Tijd

Agendapunt

Werkvorm

15 min

Opening

 

Beschrijf waar we staan en welke laatste stappen nog te

nemen zijn om tot een volwaardige TVW te komen.

 

20 min

 

 

 

 


15 min

Lopende programma’s & Ondersteuningsvoorzieningen voor bewoners uiteenzetten.

 

 

 

 

Verdiepende vragen

 

Bestaande programma’s loketten en activiteiten toelichten. Per onderdeel:

- Wat is het?

- Wie voert het uit?

- Wat kan hiermee wel en wat niet?

 

Nodig mensen uit om per onderdeel verdiepende vragen te stellen.

15 min

 

 

 

 


30 min

 

 

 

45 min

Functionele toets

 

 

 

 

 

Klaag- & Jubbelmuur

 

 

 

 

Synthese

 

Zet de opgave neer: welke stappen en besluiten zijn

fundamenteel nodig (en nieuw) in de aanpak voor

aardgasvrije wijken?

 

Vraag deelnemers om te noemen wat goed voor elkaar

is (worden we blij van en willen we mee verder) en

welke zaken we willen anders of willen toevoegen?

 

Verzamel (in subgroepjes van 3 a 4 personen) op een

flipover de functionele eisen die toegevoegd dienen te

worden in het uitvoeringsprogramma. Benoem per

functionele eis welke activiteiten nodig zijn.

 

15 min

Afspraken voor vervolg

Bereid mensen voor op afronding van het project

(verwachtingen en planning (met procesafspraken)

voor oplevering en bestuurlijke afstemming).

 

 

Download de handout

Afbeeldingen

Reageren

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen