Transitievisie Warmte 1.0 's-Hertogenbosch Samen stap voor stap op weg naar duurzame warmte

Maarten Diependaal 11-01-2022
868 keer bekeken

De Transitievisie Warmte (TVW) 1.0 is een eerste analyse van de opgave waar de samenleving in ’s-Hertogenbosch mee te maken krijgt en beschrijft de stappen die we de komende periode gaan zetten. Dat kunnen we niet alleen. We hebben onze professionele partners, zoals woningcorporaties, en inwoners.

De Transitievisie Warmte (TVW) 1.0 is een eerste analyse van de opgave waar de samenleving in ’sHertogenbosch mee te maken krijgt en beschrijft de stappen die we de komende periode gaan zetten. Dat kunnen we niet alleen. We hebben onze professionele partners, zoals woningcorporaties, en ook inwoners en ondernemers binnen de gemeente hierbij hard nodig. Bij het opstellen van de TVW hebben we met onze partners een aantal uitgangspunten geformuleerd. Hiermee maken we duidelijk wat belangrijk is gedurende het gehele proces.

Zo vinden we het belangrijk dat het alternatief op aardgas betrouwbaar en betaalbaar is voor iedereen en dat we samen met partners en bewoners optrekken zodat we op een goede manier onze verantwoordelijkheden kunnen invullen. Ook combineren we werkzaamheden waar mogelijk ( zgn ‘koppelkansen’). De woningen en gebouwen voorbereiden op aardgasvrij zien we als een waardevolle tussenstap, daar waar volledig aardgasvrij nog niet haalbaar is.

We werken langs twee sporen aan de warmtetransitie: 1. Opgavegerichte aanpak 2. Gebiedsgerichte aanpak

Hoe meer er wordt bespaard, hoe kleiner de opgave. Bij de opgavegerichte aanpak werken we toe naar woningen die minder warmte nodig hebben en daardoor makkelijker aan te sluiten zijn op een duurzaam alternatief. We volgen daarnaast nauwkeurig hoe de nieuwe isolatiestandaard zich gaat ontwikkelen en hoe de rijksoverheid dat in de toekomst gaat stimuleren of verplichten.

Er zijn met inachtneming van onze kernpunten na een uitgebreide analyse 8 gebieden geselecteerd. In de buurt ’t Zand zijn we nu bezig met een uitvoeringsplan. De overige zeven buurten zijn aangewezen als onderzoeksbuurt. Het gaat om de buurten Hintham-Zuid, Aawijk-Noord, Aawijk-Zuid, Buitenpepers, Sparrenburg, Grevelingen en Zuid. In de komende periode gaan we verder aan de slag met onze partners.

 

Afbeeldingen

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen