Transitievisie Warmte Gemeente Oisterwijk

Maarten Diependaal 03-05-2022
420 keer bekeken

De huidige opgave in de warmtetransitie voor de gemeente Oisterwijk is dus het vinden van duurzame alternatieven voor het jaarlijkse aardgasgebruik in woningen van ongeveer 21.700.000 m3 . Voor 2030 is de doelstelling dat we 20% op dit verbruik gaan besparen.

De gemeente Oisterwijk heeft 32.390 inwoners die in 14.150 woningen wonen. Verder is er ongeveer 372.802 m2 aan dienstverlenende bedrijven (kantoren, onderwijs, detailhandel enz.) en ongeveer 41.763 m2 aan industrie in de gemeente aanwezig. Al deze gebouwen, het verkeer en vervoer, de industrie en landbouw verbruiken samen jaarlijks 2.474 TJ aan energie.

De opgave die voor ons ligt is groot en complex. In de komende jaren, tot 2030, moeten er duurzame alternatieven gevonden worden voor grofweg 4,2 miljoen kubieke meter aan aardgas in de Oisterwijkse woningen. Daarnaast moet er ongeveer 1,3 miljoen kubieke meter aardgas in de bedrijven & instellingen (scholen, kantoren, winkels enz.)2 worden bespaard. Voor zowel de woningen als de bedrijven & instellingen (woningen en bedrijven & instellingen vormen samen de gebouwde omgeving, het focusgebied van de TVW) is dit ± 20% van het huidige aardgasverbruik.

Met het behalen van die reductie gaan we mee in de landelijke doelstelling uit het Klimaatakkoord om in 2030 de eerste 20% van de bestaande gebouwenvoorraad (anno 2019, de inwerkingtreding van het Klimaatakkoord) aardgasvrij te hebben en/of aardgas te besparen.

De totale opgave voor de gebouwde omgeving in Oisterwijk is het vinden van een duurzaam alternatief voor een jaarlijks verbruik van ± 28 miljoen kubieke meter aardgas. Dit geldt voor de gehele gebouwde omgeving, dus zowel voor woningen als bedrijven & instellingen.

 

Afbeeldingen

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen