Paper: Regionaal warmtebedrijf, een interessant concept

Daniel Peyron 18-08-2021
265 keer bekeken

AKD heeft onlangs een Position Paper gepubliceerd rondom het vormen van een Regionaal Warmtebedrijf. Een interessante constructie om gemeenten te ontlasten met de ontwikkeling van warmtenetten, risico's beter te mitigeren, en financiering aan te trekken.

Samen voor de meest betaalbare uitrol van warmtenetten

Samenwerking is essentieel om te komen tot een betaalbare uitrol van warmtenetten tegen de laagste maatschappelijke kosten. Wij zien RWB’s als goed doordachte en capabele entiteiten om die samenwerking te organiseren, als publieke samenwerkingspartner van private warmtebedrijven. Het RWB borgt publieke belangen en is als mee-investeerder de lange-termijn-beheerder van de warmtetransitie, gericht op een minimalisatie van de maatschappelijke kosten op regionaal niveau. Het RWB ontwikkelt vanuit een projectenportfolio publieke expertise in warmtenetten en –bronnen. Deze expertise wordt ingezet voor (i) de ontwikkeling en realisatie van nieuwe warmteprojecten én (ii) het voortdurend – projectoverstijgend – optimaliseren van het regionale grand design.

Op die manier draagt het RWB bij aan betaalbaarheid, laagste maatschappelijke kosten en de noodzakelijke versnelling. Het RWB krijgt bij voorkeur een wettelijke basis. RWB’s zijn weliswaar nieuwe entiteiten, maar het is goed denkbaar – en omwille van kennisbehoud en het realiseren van de noodzakelijke versnelling zelfs noodzakelijk – dat partijen in het huidige landschap, waaronder de warmtebedrijven gelieerd aan de netbeheerders, daarin opgaan en daarmee RWB’s een kickstart geven.

7 stappen waarmee het RWB bijdraagt aan de realisatie van warmteprojecten

1. Het RWB ontwerpt op regionaal niveau (in de haalbaarheidsfase) een kwalitatief hoogwaardig grand design.
2. Het grand design omvat niet alleen de warmte-infrastructuur, maar ook de warmtebronnen.
3. Voorafgaand aan de bouw- en exploitatiefase selecteert het RWB een ‘private’ samenwerkingspartner, op basis van een competitieve procedure.
4. Tijdens de exploitatiefase deelt het RWB in de resultaten en het rendement in de SPV.
5. Het RWB werkt op een evenwichtige wijze samen met haar (private) samenwerkingspartner.
6. Met de aanwijzing van een warmtebedrijf wordt voor een bepaalde duur een exclusief exploitatierecht toegekend.
7. Betaalbaarheid en laagste maatschappelijke kosten impliceren ook dat de leveringszekerheid zo kostenefficiënt mogelijk wordt geborgd.

Lees de hele paper 

Afbeeldingen

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen