Zo werkt de viewer waarmee je checkt of aquathermie mogelijk is in jouw gemeente

Stef Smeenk 02-03-2022
291 keer bekeken

Met de Webviewer potentie Aquathermie van WarmingUp krijg je inzicht in de kansen voor Aquathermie in je gemeente. Vind informatie over de potentie van thermische energie uit oppervlakte water, uit afvalwater en uit drinkwater in uw eigen regio. In dit artikel lees je de uitleg van de viewer.

Webviewer potentie aquathermie 

Met de Webviewer potentie Aquathermie van WarmingUp kunt u snel inzicht krijgen in de kansen voor Aquathermie in uw gemeente. U vindt informatie over de potentie van thermische energie uit oppervlaktewater, uit afvalwater en uit drinkwater in uw eigen regio. In dit document worden de belangrijkste resultaten en hoe ze te gebruiken zijn uitgelegd welke te vinden zijn in de Webviewer.

Wat is aquathermie?

Aquathermie is de verzamelnaam voor het winnen van thermische energie uit water, oftewel de warmte uit het oppervlaktewater (TEO: ), uit het afvalwater (TEA) en uit het drinkwater (TED). Deze warmte kan gewonnen worden met behulp van warmtewisselaars in combinatie met een warmtepomp en getransporteerd worden naar gebouwen via transportleidingen (warmtenetten). Aquathermie is een duurzame warmtebron die als vervanger van aardgas kan worden ingezet. 

De onderstaande informatie is (deels) ook te vinden via de volgende link: Warmingup Webviewer Maptour. Wilt u meer inzicht in de technische achtergrond en de gehanteerde rekenregels? Zoek dan via bovenstaande link naar de uitgebreide (technische) handleiding van TEO, TEA en TED.

Hoe krijg ik snel inzicht in de potentie voor aquathermie?

De ‘quickscan potentie’ laat alle buurten zien die in aanmerking komen voor aquathermie (TEO, TEA, TED). Voor elke buurt wordt het percentage van de warmtevraag getoond dat potentieel door aquathermie kan worden voorzien. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de afname van de potentie doordat andere wijken gebruik maken van de potentie uit dezelfde warmtebron (waterlichaam/RWZI/drinkwaterleiding).

Waar komt die warmtepotentie vandaan?

Wilt u in meer detail weten welke warmtebronnen (waterlichaam/RWZI/drinkwaterleiding) er zijn en hoeveel warmtepotentie deze hebben? Bekijk dan één van de lagen onder ‘verdieping’:

  • ‘onttrekking TEO – Standaard’
  •  ‘onttrekking TEA’ 
  • ‘onttrekking TED’.

Wanneer het standaard scenario voor TEO is geselecteerd kunt u per waterlichaam zien hoeveel het technisch warmtepotentieel is. Dit geeft een eerste indicatie voor de hoeveelheid winbare warmte. Houd er rekening mee dat het praktische winbare warmtepotentieel lager is dan het technische potentieel. Hiervoor moet onder andere rekening worden gehouden met de inpassing van TEO-systemen (bovengronds en in water), de ecologische impact, de WKO-potentie en het type en de grootte van de warmtevraag.  Voor TEA en TED kunt u op eenzelfde manier de warmtepotentie bekijken.

 

Er zijn voor TEO, TEA en TED verschillende scenario’s berekend die inzicht geven in de verschillende systeemkeuzes. Zo zijn er scenario’s met en zonder WKO-opslag en zijn er verschillende temperatuur onttrekkingsregimes doorgerekend. De temperatuur onttrekkingsregimes (alleen voor TEO) verschillen door andere grenzen te hanteren; bij welke temperaturen van het oppervlaktewater er begonnen mag worden met het winnen van warmte en bij welke temperaturen er gestopt moet worden. Dit heeft invloed op de totaal winbare potentie.

Grootschalige inzet aquathermie in uw gemeente?

Deze webviewer geeft een beeld van de potentie van aquathermie en waar de potentieschattingen gevoelig voor zijn. Het is daarmee een eerste stap naar het benutten van de kansen voor aquathermie. Wanneer aquathermie kansrijk lijkt is altijd extra onderzoek nodig naar de lokale omstandigheden.   

Bij grootschalige toepassingen kan een gebiedsvisie Aquathermie opgesteld worden. Hierin worden alle mogelijke effecten van een aquathermie systeem meegenomen. Vragen die daarin beantwoord moeten worden, zijn bijvoorbeeld: Hoeveel warmte kan er op een duurzame manier geleverd worden (op lange termijn)? Wat zijn de effecten van warmtewinning op de temperatuur in het water lokaal en verder benedenstrooms? Welke andere ecologische impact kan optreden en dient voorkomen te worden?

De gebiedsvisie Aquathermie maakt het mogelijk om afspraken te maken over de verdeling van de warmte uit het watersysteem binnen een gebied en de vergunningverlening. Het vormt daarmee belangrijke input voor de Transitievisie Warmte, waarin de bredere afweging tussen warmteopties wordt gemaakt. 

Met de Webviewer potentieAquathermie van WarmingUp kunt u snel inzicht krijgen in de kansen voor Aquathermie in uw gemeente. U vindt informatie over de potentie van thermische energie uit oppervlaktewater, uit afvalwater en uit drinkwater in uw eigenregio. In dit document worden de belangrijkste resultaten en hoe ze te gebruiken zijn uitgelegd welke te vinden zijn in de Webviewer. De onderstaande informatie is (deels)ook te vinden via de volgende link:

Neem de tour

 

 

Afbeeldingen

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen