Veelgestelde vragen nieuwe regels voor bodemenergiesystemen in de ontwerp-omgevingsverordening

Sander Barendregt 14-02-2022
286 keer bekeken 0 reacties

De nieuwe voorgenomen regels voor Bodemenergie roepen wellicht vragen op. De meest gestelde vragen plus de antwoorden uit de eerder consultatierondes zijn hier te lezen.

Nieuwe regels bodemenergiesystemen in omgevingsverordening opgesteld

De provincie heeft in samenwerking met gemeenten, omgevingsdiensten en Brabant Water voorstellen gedaan voor nieuwe regels voor bodemenergiesystemen in het Regionaal waterprogramma en in de provinciale omgevingsverordening. Dit is nodig omdat bodemenergiesystemen een risico kunnen vormen voor de kwaliteit van het grondwater.


De tekst van de omgevingsverordening, met de regels en de toelichting daarbij, is te vinden op omgevingswetinbrabant.nl. Op deze site is ook terug te vinden in welk stadium de procedure zich bevindt. In de tourblog van 15 oktober 2020 staat ook een filmpje over de achtergronden van de regels.

 

Veelgestelde vragen tijdens consultatierondes (met antwoorden) samengevat in Q&A

De meest gestelde vragen bij de consultaties hebben we beantwoord en samengevat in onderstaande Q&A.

Veelgestelde vragen

{"tabBasic":{"type":"faq","title":"Veelgestelde vragen","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-help","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"233344"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Afbeeldingen

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen