Met buurtteam komen tot wijkuitvoeringsplan (Oosterhout)

In de wijk Leijsenakkers liggen individuele oplossingen voor de hand. Een inwonersinitiatief werkt er aan de verduurzaming van hun straat. Aansluiten bij deze energie zou verbreding tot een buurtteam mogelijk maken. Samen met Buurkracht is gewerkt aan het formeren van dit team om vervolgens te werken aan een buurtplan. Belangrijke les: de lokale energiecoöperatie samenbrengen met de buurtteams werkte aanjagend.

Producten

Naast de rapportage, met daarin de geleerde lessen, zijn er vooral producten opgeleverd rondom de communicatie naar inwoners. Daarnaast is er een klein verslag opgesteld rondom de selectie van de buurt en een uitslag van een enquête (evaluatie warmtewandeling) waarin ook de enquêtevragen te vinden zijn.

0 bestanden geselecteerd: 

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen