Van plannen naar gedragen uitvoering - RES Hart van Brabant

23-01-2020
1676 keer bekeken

Hart van Brabant was een van de proefregio’s om te komen tot een RES. Binnen deze pilot werd onderzocht hoe invulling gegeven kan worden aan de 50% lokaal eigendom ambitie in RES verband.

In het Klimaatakkoord staat de ambitie dat burgers en bedrijven voor 50 procent eigenaar worden van zon- en windprojecten. In Hart van Brabant werd onderzocht hoe dit bereikt kan worden. Hiervoor was, gekoppeld aan de Regionale Energie Strategie, een werkgroep opgericht, waarin vertegenwoordigers van de energiecoöperaties en de REBEL-groep samenwerken met de gemeenten, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en andere stakeholders.

Profielschets van deze pilot:

Burgers nemen op diverse manieren deel aan energieprojecten. Voorbeelden hiervan zijn financiële participatie, stroomafname en fondsvorming. Zolang lokale participatie in energieprojecten niet via publiekrechtelijke weg afdwingbaar is moet naar de mogelijkheden per project gekeken moeten worden. Dit vraagt een privaatrechtelijke uitwerking.

Nu de gemeenten in regionaal verband over gaan tot het bieden van plaatsen voor grootschalige opwek kan wellicht in regionaal verband de uitwerking van de 50% lokaal eigendom ambitie, zoals deze is opgenomen in het klimaatakkoord, uitkomst bieden.

De resultaten:

De resultaten zijn verwerkt in een rapport, dat is hieronder te downloaden.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen