Warme kernen - Nispen

23-01-2020
2057 keer bekeken

De ambitie van dit project was om een nieuw alternatief voor duurzame warmte in een typisch Brabantse dorpskern te onderzoeken.

Profielschets

De Heerlijckheijd Nispen is een typisch Brabants hecht en ondernemend dorp binnen de gemeente Roosendaal. Er is veel saamhorigheid en een bloeiend verenigingsleven. Veel vrijwilligers hebben bijgedragen aan projecten om de Heerlijckheid Nispen nog mooier te maken. Zo is er samen een gezellig nieuw kerkplein ingericht, een openluchttheater gebouwd, de zogenoemde Turftuin is aangeplant en een mountainbikeroute aangelegd. De bewoners van Nispen willen daarnaast ook graag zelf beslissen over hun energievoorziening en zo bijdragen aan een leefbaar en duurzaam dorp.

Waarom was dit een pilot?

Vooralsnog lijkt een collectieve warmteoplossing voor Nederlandse dorpskernen niet de meest voor de hand liggende optie. De totale warmtevraag is beperkt, de bebouwingsdichtheid is lager dan in steden en grootschalige warmtebronnen liggen vaak buiten bereik. Dat zou betekenen dat bewoners van dorpskernen op individuele oplossingen aangewezen zijn, waarvan nog onduidelijk is of die betaalbaar zijn.

In Denemarken is de situatie anders. Daar maken veel dorpskernen gebruik van een collectieve oplossing voor duurzame warmte: een lokale warmtefabriek met warmtenet, of te wel stadsverwarming. In plaats van één type bron, is het in Denemarken vanzelfsprekend om verschillende warmtebronnen te combineren.

Natuurlijk is de situatie in Denemarken niet een-op-een vergelijkbaar met Nederland. Het biedt wel inspiratie voor een nieuw alternatief voor duurzame warmte in Nederlandse dorpskernen. Momenteel is het onduidelijk wanneer een collectieve warmteoplossing in de praktijk mogelijk zal zijn in Nederlandse dorpen.

Via de website van het Het Nispens Energie Collectief kunt u de Nispenaren volgen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen