Transitievisie Warmte gemeente Sint-Michielsgestel

Maarten Diependaal 04-01-2022
299 keer bekeken

In de warmtetransitie voor Sint-Michielsgestel liggen de kansen voor aardgasvrij niet voor het oprapen. We richten ons daarom op laaghangend fruit en kansen voor de korte termijn, die naast het bijdragen aan CO2- besparing, ook moeten zorgen voor draagvlak.

In de warmtetransitie voor Sint-Michielsgestel liggen de kansen voor aardgasvrij niet voor het oprapen. We richten ons daarom op laaghangend fruit en kansen voor de korte termijn, die naast het bijdragen aan CO2- besparing, ook moeten zorgen voor draagvlak en motivatie om de vervolgstappen met elkaar te gaan zetten. Om dezelfde reden kiezen we ervoor om de focus te leggen op CO2-besparing in de gebouwde omgeving. We zien daarmee de doelstelling van 49% CO2-besparing in 2030 als leidend boven de doelstelling om 20 procent van de gebouwde omgeving in 2030 aardgasvrij gerealiseerd te hebben. Op deze manier haakt deze visie aan bij de doelen die gesteld zijn in de RES Noordoost Brabant.

Het transitiepad hybride is het dominante pad voor de gemeente SintMichielsgestel. In de dorpskernen zien we een diversiteit in bouwperiodes, waaronder oude lintbebouwing. Gasvrije verwarming is kostbaar en technisch ingewikkeld in vooroorlogse gebouwen. Daarnaast zien we veel gebouwen tussen 1950 en 1990. De stap naar een elektrische warmtepomp vraagt voor de huizen uit deze bouwperiode om een behoorlijke slag in isolatie en andere maatregelen zoals kierdichting en lage temperatuurverwarming. Voor een warmtenet is in Sint-Michielsgestel de dichtheid te laag. Deze opties zijn daarom erg kostbaar.

Afbeeldingen

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen