Transitievisie Warmte Oss 2021 De eerste stappen op weg naar aardgasloos Oss

Maarten Diependaal 04-01-2022
192 keer bekeken

De gemeente Oss wil in 2050 energieneutraal zijn volgens het eerder genomen raadsbesluit. Voor 2030 hebben we de volgende doelstellingen bepaald: 11% netto energiebesparing; 093 PJ energieopwekking in onze eigen gemeente en 7500 woningen van het aardgas af.

In Oss nemen we onze bijdrage aan de klimaataanpak uiterst serieus. Onze aanpak hebben wij in 2016 vertaald van ‘veilig ver weg naar concreet dichtbij’ in onze Duurzaamheidscirkel. Dat was en is het vertrekpunt van onze klimaataanpak. Voor wat betreft de energietransitie hebben wij onze ambitie in stappen geconcretiseerd en bijgesteld op basis van opgedane ervaringen en politiek maatschappelijke haalbaarheid.

Recent heeft onze Gemeenteraad nogmaals bevestigd dat ons aandeel in RES NOB 1.0 onze huidige minimum- en maximumambitie is:

− Reductie CO2-emissie: 49% in 2030 in vergelijking tot 1990;

− Besparing: 11% in 2030 in vergelijking tot 2017;

− Grootschalige opwekking: 0,93 PJ duurzame energie in 2030; vergund in 2025;

− Volledig energieneutraal in 2050.

Afbeeldingen

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen