Transitievisie Warmte

Maarten Diependaal 02-02-2022
173 keer bekeken

De gemeente Eersel bestaat uit ruim 8.000 woningen met een aardgasverbruik van ongeveer 13.200.000 m³ per jaar ¹. Dat is een gemiddeld aardgasverbruik van zo’n 1.600 m³ per woning. Het Eerselse verbruik ligt daarmee wat hoger dan gemiddeld.

Voor een collectieve aanpak starten we op basis van de huidige inzichten (2021) met verkenningen voor een warmtenet binnen  de kern Eersel. We focussen ons daar in eerste instantie op gebieden met:

  • Een toekomstig knelpunt in het elektriciteitsnetwerk bij een overstap naar volledig elektrisch alternatief voor aardgas (warmtepomp).
  • Omvangrijke renovatie- en verbouwplannen van Woningstichting de Zaligheden.
  • Een hoge bebouwingsdichtheid en lage adoptiegraad.

Op dit moment beschikt de kern van Eersel niet over een geschikte warmtebron voor een warmtenet. Daarom moeten

alternatieve oplossingen voor de toepassing van een warmtenet onderzocht worden. In het geval dat in de praktijk niet voldoende aansluitingen kunnen worden gerealiseerd, onderzoeken we kansen om andere (aanliggende) gebieden ook aan te sluiten.

Afbeeldingen

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen