Transitievisie Warmte – Fase 1 Bergen op Zoom

Maarten Diependaal 30-03-2022
213 keer bekeken

Samen met woningcorporatie Stadlander, netbeheerder Enexis Netbeheer, warmtebedrijf Ennatuurlijk en Stichting Energietransitie Bergen op Zoom heeft de gemeente een start gemaakt met de voorbereidingen van de Transitievisie Warmte, die naar verwachting rond de zomer van 2022 wordt vastgesteld.

In de eerste fase zijn uitgangspunten geformuleerd voor het maken van keuzes over de toekomstige infrastructuur in 2050 en het pad om te komen tot een duurzame, betaalbare en betrouwbare warmtevoorziening in 2050.

Daarnaast is door De WarmteTransitieMakers een eerste analyse gemaakt van de huidige en toekomstige warmtevraag en warmtebronnen en de belangrijkste koppelkansen. Op basis van de uitgangspunten en analyse is een eerste beeld geschetst van de mogelijke toekomstige warmtevoorziening in 2050 en mogelijke verkenningsgebieden (de zoekgebieden) om samen met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden te gaan werken aan wijk- of gebiedsuitvoeringsplannen (WUP/GUP). Per wijk is de belangrijkste informatie samengevat in Wijkscans.

Afbeeldingen

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen