Transitievisie Warmte Breda

Maarten Diependaal 15-04-2022
212 keer bekeken

In deze Transitievisie Warmte (TVW) geven we invulling aan de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord en kunt u zien in welke gebieden we als eerste aan de slag gaan zodat die uiterlijk 2030 aardgasvrij(-ready) zijn.

Samen met stakeholders hebben we data verzameld en ambities en randvoorwaarden opgesteld. De inwoners van Breda zijn geïnformeerd, en hebben gelegenheid gekregen om te reflecteren en te reageren. Er zijn 10 leidende principes afgesproken die aan het totale traject van de warmtetransitie ten grondslag liggen. Ook zijn er criteria afgesproken om te komen tot een selectie van gebieden. Bovendien is er een rekentool ontwikkeld, voor de berekening van isolatiekosten en kosten voor de vervanging van aardgas, die tijdens de selectie is ingezet. Vervolgens zijn er, aan de hand van de criteria en drie programmalijnen - aardgasvrij, aardgasvrij-ready en kookgas - kansbuurten vastgesteld. In de programmalijnen zit een overlap; buurten/gebieden kunnen binnen meerdere programmalijnen vallen. Deze kansbuurten zijn nader afgebakend tot verkenningsgebieden. Na vaststelling van de TVW gaan we voor deze verkenningsgebieden gebiedsuitvoeringsplannen (GUP) op- en vaststellen om te komen tot startgebieden.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen