Nieuwe regels voor bodemenergiesystemen ter bescherming van het drinkwater

Sander Barendregt 15-02-2022
427 keer bekeken 0 reacties

Bodemenergiesystemen kunnen effect hebben op de kwaliteit van het grondwater. Om een goede balans te houden tussen benutten en beschermen van grondwater, komen er nieuwe regels voor bodemenergiesystemen.

Schoon drinkwater én duurzame energie

 

Brabant is een bijzondere provincie, omdat er veel grondwater is van goede kwaliteit. Het wordt gebruikt als drinkwater en als water voor bijvoorbeeld de frisdrankindustrie. De provincie wil dit schone grondwater ook op de lange termijn schoonhouden. De Europese Kaderrichtlijn Water onderschrijft dit belang. Daarnaast is de ondergrond van Brabant geschikt voor het toepassen van bodemenergiesystemen. Deze worden gebruikt als alternatief voor het gebruik van gas, net als bijvoorbeeld zonne-energie, wind en luchtwarmtepompen.

Om een goede balans te houden tussen benutten en beschermen van grondwater, komen er nieuwe regels voor bodemenergiesystemen. Het is niet langer overal in Brabant mogelijk om tot onbeperkte diepte bodemenergiesystemen aan te leggen. Tot nu toe golden er alleen regels voor bodemenergiesystemen in grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones.

 

Waarom nieuwe regels?

De Brabantse ondergrond bestaat uit een afwisseling van zandige lagen waar grondwater uit onttrokken kan worden en kleilagen die het water tegenhouden. De kleilagen vormen een barrière voor vervuilingen (meststoffen, bestrijdingsmiddelen, andere chemische stoffen) die vanuit de bovengrond steeds dieper in het grondwater doordringen. Het grondwater onder de kleilaag is nu nog van bijzonder goede kwaliteit en verdient daarom onze bescherming.

Bij het toepassen van bodemenergiesystemen tot beneden de beschermende kleilaag, wordt deze kleilaag doorboord. Omdat het afdichten van het boorgat niet altijd goed gaat, kan lekkage ontstaan via het boorgat. Daardoor kunnen vervuilingen in het schone grondwater onder de kleilaag terecht komen. Daarnaast kan de circulatievloeistof bij een lek in de lus van een gesloten systeem, rechtstreeks in het schone grondwater terecht komen. Eenmaal geplaatste systemen kunnen niet verwijderd worden en het is vrijwel niet mogelijk om lekkage door de kleilaag te herstellen.

 

Het Regionaal Water en Bodem Programma (RWP)

Het nieuwe beleid is opgenomen in het Regionaal Water en Bodem Programma (RWP). De bijbehorende regels zijn opgenomen in de Omgevingsverordening Noord-Brabant. De Omgevingsverordening treedt in werking als de Omgevingswet in werking treedt. Vooruitlopend daarop  is het gewenst om bij energieplannen en woningbouw nu al rekening te houden met de nieuwe regels.

 

Bekijk alle onderdelen van de kennissessie terug 

 

Afbeeldingen

0  reacties

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen