Investeren in de verduurzaming van de gebouwde omgeving met SP3

Sander Barendregt 18-05-2022
634 keer bekeken 0 reacties

Er zijn genoeg financieringsoplossingen om vastgoed te verduurzamen. Alleen niemand kent de weg. En dat pad uitstippelen is de uitdaging voor Karim Maarek (Squarewise) en Willem Jaspers (ERAC). Zij zijn met Serge van den Berg (HetEnergiebureau) verantwoordelijk voor het opzetten en uitbouwen van SP3

Karim ontwikkelt een community, Willem richt zich op het financiële aspect rondom de projecten en Serge begeleidt het proces en inhoud. ‘We moeten verduurzamen op een schaal die nog nooit eerder is vertoond, hoe gaan we dit gezamenlijk doen?’, aldus Karim Maarek .

Wat is SP3?

‘Dit komt voort uit de Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Brabant. Hieruit zijn vijf samengestelde projecten (SP) geïnitieerd’, aldus Willem. ‘SP3 richt zich op het opzetten van een financieringsinstrument voor de verduurzaming van bestaand vastgoed in heel Brabant. We kwamen er al snel achter dat de financiering niet het probleem is, maar de vorm en toeleiding naar die financiering. Oftewel, er zijn wel projectideeën, maar niet zo concreet uitgewerkt of van voldoende schaal dat ze financierbaar zijn. Terwijl er voldoende financieringsoplossingen zijn, maar niemand weet de weg.’

Willem vervolgt: ‘Met het SP3-programma ondervangen we twee dingen. Eén daarvan is het uitwerken van investeringsvoorstellen, de andere is om een stimulans te geven voor het opstellen van een wijkaanpak om gebiedsgericht te verduurzamen, hoe je dat financiert en hoe je dat organiseert.’

 

Wie kan er deelnemen aan het SP3-programma?

Willem: ‘Tot eind 2023 doen we dit met de twaalf grootste gemeenten van Brabant (B5- en M7-gemeenten). Daarna moeten we dus succesvol hebben aangetoond dat deze gezamenlijke aanpak werkt, om eventueel te mogen verbreden naar alle Brabantse gemeenten.’

 

Laatst was de kick-off van SP3. Waarom was deze zo belangrijk?

‘We wilden projecten voor elkaar zichtbaar maken, zoals het verduurzamen van buurthuizen, scholen sportcomplexen en woningen’, aldus Karim. ‘Zodat gemeenten zelf niet allemaal het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Deze kick-off was om te kijken waar de paralellen zitten. In iedere gemeente staat een buurthuis of sportcomplex. Waar liggen nu bijvoorbeeld al kansen om van elkaar te leren of inspiratie op te doen? Maar uiteraard stond het ook in het teken hoe het gefinancierd en opgeschaald kan worden elders in Brabant. Het slimme van SP3 is dat er overal dezelfde opgave ligt, alleen moeten deze opgaven op een slimme manier aan elkaar verbonden worden.’

Willem vult aan: ‘Het uitgangspunt is dat we niets nieuws doen. We beginnen bij wat we hebben, maar aangevlogen vanuit de financiering.’

Karim: ‘Wat we willen is dat kennis op verschillende expertises wordt verspreid. Als we ervoor zorgen dat mensen elkaar regelmatig ontmoeten, kan er op een slimme manier kennis worden gedeeld. Zo weten ambtenaren elkaar straks makkelijker te vinden of gaan meer samenwerken. Hiermee ontwikkelen we een community van helpende en samenwerkende partijen. Al deze vraagstukken zijn complex. Het beste antwoord dat we daarop hebben, is om het meer gezamenlijk op te pakken.’

Wat hebben jullie geleerd van de deelnemende gemeenten?

‘Eén van de voorwaarden bij het aandragen van een project is dat minimaal twee andere gemeenten het projecten moeten steunen’, aldus Willem. ‘Ik dacht dat dit lastig zou zijn, maar het bleek in alle gevallen geen enkel probleem te zijn. Voor iedereen waren de aangedragen projecten heel herkenbaar. Ik had verwacht dat het meer individuele projecten zouden zijn, maar op een enkeling na zijn ze allemaal universeel.’

Karim: ‘Ook kregen we de bevestiging dat het erg nuttig is om gemeenten regelmatig met elkaar van gedachten te laten wisselen. We moeten verduurzamen op een schaal die nog nooit eerder is vertoond, dus het is voor iedereen compleet nieuw en iedereen ervaart dat en ziet dat het een noodzaak is. Het ligt allemaal op de schouders van de gemeenten. Ambtenaren voelen ook dat het nu echt tot uitvoering moet komen. Alleen hoe gaan we dit gezamenlijk doen?’

 

En met samen bedoel je SP3 of de gemeenten onderling?

‘Dat samen zit in de gemeenten onderling die dezelfde vraagstukken hebben liggen en het ecosysteem van partijen daaromheen. Maar ook bij de ontzorgingsloketten van de provincie, door hen meer samen te laten werken’, aldus Karim. ‘Denk hierbij aan SP3, ETW en het loket voor klein maatschappelijk vastgoed. Er is al heel veel opgetuigd en we willen voorkomen dat iedereen het wiel opnieuw uitvindt.’

 

Wat is het vervolg?

Willem: ‘Binnenkort is de deadline voor het indienen van projecten. We verwachten dat in deze eerste ronde negen projecten van start kunnen.  Vanuit SP3 zijn we betrokken bij het opstellen en vormgeven van deze aanvragen, maar het beoordelen doet de provincie zelf. Zij toetsen dan of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Deze projecten hebben dan een looptijd tot eind 2023, maar de eerste resultaten verwachten we dit jaar nog.’

‘Wat we willen is dat deze projecten worden verspreid over de overige gemeenten in Brabant’, aldus Karim. ‘Dus dat er een model wordt ontwikkeld, dat toepasbaar is op bijvoorbeeld alle buurthuizen in heel Brabant, waardoor volgend jaar dit project wellicht in twintig gemeenten is uitgerold.’

 

Op 5 juli 2022 vindt er een bijeenkomst plaats waar deze projecten groter en uitgebreider worden gepresenteerd. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Karim Maarek: maarek@squarewise.com

Afbeeldingen

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen