Energie A16 – windmolens als middel

10-04-2019
3051 keer bekeken

Eind 2022 zijn nagenoeg alle 28 windmolens gebouwd. Inmiddels is meer dan de helft van de direct omwonenden al aan de slag met de burenregeling. Het verloop van het project kunt u volgen via de website van EnergieA16. U kunt zich daar ook melden voor de nieuwsbrief.

Zie ook https://energiea16.nl/

Profielschets Energie A16

Volgens afspraken met het Rijk (Energieakkoord 2013) zorgt Brabant in 2020 voor 470,5 MW aan windenergie. De gemeenten Zundert, Breda, Moerdijk en Drimmelen dragen hieraan bij door 28 windmolens te plaatsen in een zone van 1 kilometer aan weerszijden van de A16.

De locaties waar windmolens komen, zijn privébezit en wet- en regelgeving ontbreekt om lokaal eigendom ‘af te dwingen’. Via een greendeal met alle projectontwikkelaars in het gebied is het gelukt om 25 procent van de rendementen in te kunnen zetten voor de inwoners, bedrijven en verenigingen in de vier deelnemende gemeenten. Voor de direct omwonenden zijn aanvullende afspraken gemaakt zoals de burenregeling.

Waarom was dit een pilot binnen SIE?

Windmolens die van de gemeenschap zijn, dragen via de stroomproductie en de opbrengst van de rendementen bij aan het verduurzamen van de leefomgeving. Deze pilot onderzoekt hoe dat georganiseerd kan worden zodat alle bewoners mee kunnen doen. Niet alleen vandaag en volgend jaar, maar ook over vijf of tien jaar.

Vragen die bij deze pilot aan bod komen zijn onder andere:

  • Welke organisatievormen passen daarbij?
  • Welke rol heeft de lokale overheid, de provincie, wijk- en dorpsraden, energie coöperaties, (sportverengingen- en andere )clubs en de sociale verhuur sector daarbij?

De ervaringen uit Energie A16 zijn onder andere zeer bruikbaar in verband met de in het Klimaatakkoord geformuleerde ambitie om 50 procent lokaal bezit van zon- en windprojecten te bereiken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen