EVI - Energie voor Iedereen

Jan Bekkering 10-04-2019
2558 keer bekeken 0 reacties

Het Programma Sociale Innovatie Energietransitie is opgezet door de provincie Noord-Brabant en Enpuls BV. Het bovenliggende doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten te betrekken bij de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan. Bewoners, buurten en bedrijven werken samen aan thema’s als energiebesparing, duurzame energie, warmte en mobiliteit. Hierbij komen vraagstukken op het gebied van governance (hoe organiseren?), financial enginering en toe te passen wet- en regelgeving aan de orde. De pilots bieden experimenteerruimte om met deze vraagstukken aan de slag te gaan. De kennis en ervaring die lokaal wordt opgedaan wordt binnen het programma ontsloten voor alle bewoners van Brabant

Doe hier inspiratie op!’

De energietransitie gaat ons allemaal aan. Of je nu een koop -, vrije sector- of sociale huurwoning hebt, in alle gevallen wordt een actieve rol van bewoners verwacht. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Niet iedereen heeft de middelen of mogelijkheden om duurzame maatregelen te nemen.

De pilot Energie voor iedereen (voorheen: Energietransitie voor Brabanders met een smalle beurs) onderzoekt nieuwe mogelijkheden om huishoudens met geen of beperkte investeringsmogelijkheden bij de energietransitie te betrekken.

De pilot Energie voor iedereen is een samenwerking tussen het provinciale programma Versterken Sociale Veerkracht, het provinciale programma Energie / onderdeel Sociale Innovatie, Enpuls B.V. en de gemeenten Bernheze, Breda, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch.

Profielschets van de pilot Energie voor Iedereen

De samenwerkingspartners hebben zich, in aansluiting op pilotprojecten van de gemeente, verenigd in een Community of Practice (CoP). De centrale vraag van deze pilot is te onderzoeken hoe ook huishoudens met geen of beperkte investeringsmogelijkheden deel kunnen nemen aan de energietransitie. Het doel is om energie­armoede, namelijk een situatie waarin huishoudens hoge energiekosten hebben en weinig tot geen investeringsruimte, op innovatieve wijze te voorkomen. Daarnaast zouden nieuwe producten, diensten en werkwijzen ontwikkeld kunnen worden zodat deze huishoudens toch duurzame maatregelen kunnen nemen.

Daarnaast wil het samenwerkingsverband verdere samenwerkingen en kennisdeling stimuleren om succesvolle manieren van aanpak in meer gevallen toe te passen.

Waarom deze pilot?

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar energie-armoede. De aanpak hiervan vraagt om maatwerk dat aansluit op de praktijk van bewoners. Daarnaast vraagt een deel van de oplossing om organisatorische inbedding van energietransitie in het sociaal domein. Veel verschillende partijen zullen moeten samenwerken in deze pilot, waaronder energiebedrijven, netbeheerders, woningcorporaties, financiers, lokale gemeenschappen en bewoners.

Er zijn nog maar weinig gemeentelijke projecten die betrekking hebben op de energietransitie voor mensen met een smalle beurs. Veel projecten zijn gericht op energiebesparing of -opwekking. Daar kunnen ook mensen met een smalle beurs voor in aanmerking komen. Het is echter niet duidelijk of deze groep daadwerkelijk aan deze projecten meedoen.

Meer informatie:

Projectsecretaris Energie Voor Iedereen, Simone Brouwer: sbrouwer@brabant.nl

Informatie over het project in Bernheze, Breda en het project in Tilburg:

 

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen