Warmte initiatieven - lessen uit de voorhoede

Joris van Boxtel 18-11-2020
333 keer bekeken 0 reacties

Het Programma Sociale Innovatie Energietransitie is opgezet door de provincie Noord-Brabant en Enpuls BV. Het bovenliggende doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan. Bewoners, buurten en bedrijven werken samen aan thema’s als energiebesparing, duurzame energie, warmte en mobiliteit. Hierbij komen vraagstukken op het gebied van governance (hoe organiseren?), financial enginering en toe te passen wet- en regelgeving aan de orde. De pilots bieden experimenteerruimte om met deze vraagstukken aan de slag te gaan. De kennis en ervaring die lokaal wordt opgedaan wordt binnen het programma ontsloten voor alle bewoners van Brabant

Doe hier inspiratie op!’

Bewonersinitiatieven die zich bezighouden met duurzame warmte zijn pioniers. Intensief samenwerken met gemeenten en externe partijen is iets waar iedereen nog aan moeten wennen. Wel zijn er al goede voorbeelden die laten zien hoe het kan.

HIER en SIE onderzochten van zes initiatieven welke technische, financiële en sociale uitdagingen zij overwinnen

Download het rapport - warmte initiatieven - lessen uit de voorhoede

De warmtetransitie is een enorme opgave voor Nederland. Gelukkig is er een groep kartrekkers. Gedreven bewoners die actie ondernemen om voor hun wijk alternatieve warmte te realiseren. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Het bedenken en aanleggen van duurzame collectieve warmtevoorzieningen blijkt ‘a hell of a job’ voor alle betrokkenen.

De huidige warmte-initiatieven zijn de voorhoede van een grotere beweging. Niet in de zin van voetbalspitsen die mooie doelpunten mogen maken, maar eigenwijze strijders die vooruit sprinten, klappen incasseren en soms verliezen leiden. Zij willen de status quo van gevestigde belangen, vooroordelen en het gas-gemak doorbreken.

Wat kan de wereld leren van deze koplopers? De warmtetransitie is complex en het kost tijd om alle mogelijkheden goed op een rijtje te zetten, om de rollen goed te verdelen en om de bewoners mee te krijgen. Dat laatste is het belangrijkste. De warmtetransitie is gedoemd te mislukken als inwoners als ‘lijdend voorwerp’ worden gezien. Met het verwarmen van huizen kom je namelijk direct achter de voordeur. Logisch dat mensen daar iets van vinden. Wij roepen gemeenten op om lokale initiatieven te omarmen en optimaal te ondersteunen, want betrokkenheid van bewoners is essentieel voor de warmtetransitie.

Intensieve samenwerking tussen gemeenten, bewonersinitiatieven en externe partijen is iets waar iedereen nog aan moeten wennen. Maar de zes initiatieven uit ons onderzoek laten zien dat het kan. Hoe zij de warmtetransitie aanpakken - welke technische, financiële en sociale uitdagingen zij overwinnen, lees je in dit rapport.

Download het rapport - warmte initiatieven - lessen uit de voorhoede

Zie ook de website van HIER Opgewekt. Waar aandacht wordt besteed aan dit rapport en daarnaast in het kennisdossier ook andere relevante onderzoeken en artikelen zijn te vinden.

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...

Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen