Pilots Sociale Innovatie

Het Programma Sociale Innovatie Energietransitie is opgezet door de provincie Noord-Brabant en Enpuls BV. Het bovenliggende doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten te betrekken bij de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan. Bewoners, buurten en bedrijven werken samen aan thema’s als energiebesparing, duurzame energie, warmte en mobiliteit. Hierbij komen vraagstukken op het gebied van governance (hoe organiseren?), financial enginering en toe te passen wet- en regelgeving aan de orde. De pilots bieden experimenteerruimte om met deze vraagstukken aan de slag te gaan. De kennis en ervaring die lokaal wordt opgedaan wordt binnen het programma ontsloten voor alle bewoners van Brabant

Doe hier inspiratie op!’


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen