Energie Coöperatieve Communities (ECCO)

10-04-2019
2022 keer bekeken

Het programma Sociale Innovatie in de Energietransitie heeft als het bovenliggend doel om zoveel mogelijk partijen toegang te geven en te betrekken bij de energietransitie. Bewoners, buurten en bedrijven werken samen aan thema's als energiebesparing, duurzame energie, warmte en mobiliteit. De pilots binnen het programma Sociale Innovatie bieden experimenteerruimte om met vraagstukken op het gebied van governance (hoe organiseren?), financial enginering en toe te passen wet- en regelgeving aan de slag te gaan. De kennis en ervaring die lokaal wordt opgedaan wordt binnen het programma ontsloten voor alle bewoners van Brabant.

Doe inspiratie op:

In ECCO draaide alles om het ontwikkelen van lokale energiegemeenschappen: burgers, bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties die samen – lokaal of regionaal – de transitie naar duurzame energie bedenken, opzetten én uitvoeren. Deze pilot is afgerond.

Meer informatie vindt u op de website van Het groene woud

Door lokaal collectieven te ontwikkelen, ontstaat een breder draagvlak voor het opwekken van duurzame energie doordat de betreffende regio direct van de opbrengsten profiteert. De projecten die binnen deze pilot van de grond komen, krijgen financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het Interreg-programma Noordwest-Europa.

Wie doen er mee?

De regio Het Groene Woud werkt in Energie Coöperatieve Communities samen met de gemeenten Sint-Michielsgestel, Meierijstad, Haaren, Boxtel en Son en Breugel. Deze communities gaan actief bijdragen aan een regionaal, duurzaam energiebeleid. De lokale energiegemeenschappen die zo ontstaan, gaan duurzame energieprojecten ontwikkelen en uitvoeren.

Welke concrete doelen moeten ECCO-projecten hebben?

Deze projecten richten zich op CO2-reductie, energieproductie of -besparing. Ze worden door of met de gemeenschap ontwikkeld en uitgevoerd. Deze zogenoemde energiegemeenschappen werken niet alleen aan CO2-reductie of hernieuwbare energie, maar houden ook de meerwaarde in het oog die de projecten moeten opleveren voor de gemeenschap, financieel of op een andere wijze. Het moet dus duidelijk zijn dat mensen sociaal en economisch profiteren van de nieuwe energieproductie of energiebesparing in hun eigen regio. In Iedere gemeente stellen energiegemeenschappen een lokale energieagenda op en maken een collectief zonneproject. Het doel is om in totaal 100.000 zonnepanelen in collectief eigendom te plaatsen.

Profielschets pilot ECCO

De deelnemende gemeenten liggen allen in het Groene Woud (nu: van Gogh Nationaal Landschap). Het Groene Woud is een gebied met veel natuur. Grootschalige opwek, zoals zonneparken of windmolens, is vaak niet mogelijk in een natuurrijke, beschermde, omgeving. En toch moeten ook hier inwoners, bedrijven en gemeenten ervoor zorgen dat de energietransitie plaatsvindt. In het Groene Woud zal beschikbaar dakoppervlak optimaal benut moeten worden voor zonnepanelen. De weinige grond die beschikbaar is voor duurzame opwek zal op zo’n manier ontwikkeld worden dat de zonnepanelen of windmolens goed passen in het landschap.

Waarom deze pilot?

Dit was een pilot vanuit het Programma Sociale Innovatie Energietransitie om de lokale gemeenschap te helpen zich toekomstbestendig te organiseren. Met de financiële bijdrage van de Europese Unie zijn adviesbureaus ingehuurd voor advies aan de gemeenten en het ontwikkelen van collectieve zonprojecten. Met de financiele bijdrage uit het programma SIE konden de lokale initiatieven een betere start maken. De LEC in Haaren en Meijerijstad hebben daarvan gebruik gemaakt.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.