Submenu

In de reeks Kansrijke Alternatieven voor de Energietransitie: Warmte uit oppervlaktewater (TEO)

10-08-2020 238 keer bekeken 0 reacties

Begin

23-09-2020 om 10:00

Einde

23-09-2020 om 11:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

“Als we 1 graad warmte onttrekken uit de Rijn, dan levert dat qua potentie voldoende op voor de gehele warmtevraag van Nederland”

Maar hoe gaan we de enorme potentie van warmte uit oppervlaktewater omzetten in duurzame warmte?

Na de eerste drie webinars van de serie Kansrijke alternatieven voor de energietransitie (Waterstof, twee edities, gemiddelde waardering 8,4, Riothermie, twee edities, gemiddelde waardering 8,1 en Geothermie, gemiddelde waardering 8,5) is het op 23 september de beurt aan Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO).

Goede, duurzame en vooral betaalbare alternatieven om stappen te kunnen maken in de verduurzaming van het woningbestand zijn harder nodig dan ooit. Een zeer interessant alternatief wordt geboden door ons oppervlaktewater!

Water heeft enorm potentieel om de energie transitie vorm te geven: de warmte en koude voorziening kan in potentie volledig verduurzaamd worden door warmte en kou uit oppervlaktewater af te tappen, op te slaan in grondwater, en te gebruiken wanneer het nodig is. De enige andere benodigde energiebron is elektriciteit voor de pompen en voor de warmtepomp om de gewenste temperatuur te bereiken.

Daarnaast kan de buffercapaciteit van warmte in water ook nog eens benut worden om de fluctuaties in elektriciteitsaanbod op te vangen: de warmtepompen gaan aan als het waait, en slaan de gewonnen warmte op in de bodem voor gebruik in koude perioden en situaties zonder zon en wind

De technologie om warmte of koude uit het oppervlaktewater te winnen, op te slaan en te distribueren is volwassen. Het wordt reeds op diverse plekken op commerciële basis geëxploiteerd.

Ronald Roosjen, Strategic advisor watermanagement bij Deltares en één van de leidende experts in Nederland op het gebied van aquathermie gaat in op vragen als:

  • Wat is TEO en hoe werkt het?
  • Wat zijn de randvoorwaarden?
  • Wat zijn de implicaties voor de omgeving/natuur?
  • Voor welk soort projecten/woningen is het (vooral) toepasbaar?
  • Waar wordt het al toegepast en wat zijn de eerste ervaringen?
  • Welke systeemconfiguraties zijn denkbaar? En wat is er nodig om op te schalen?
  • Wat zijn de technische aandachtspunten voor een TEO-systeem?
  • Hoe is de business case?
  • Hoe kunnen corporaties en gemeenten er achter komen of het voor hun situatie toepasbaar is en zo ja, op welke manier?
  • Op welke termijn zou een TEO pilot tot stand te brengen zijn?

Over Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO):

Het oppervlaktewater dat grotendeels in beheer is van waterschappen en Rijkswaterstaat, is een kansrijke, maar nog grotendeels onbenutte bron van hernieuwbare energie. Uit een in 2016 uitgevoerde landelijke verkenning Warmte en Koude uit het Watersysteem blijkt, dat thermische energie uit oppervlaktewater een potentieel zeer belangrijke duurzame energiebron is.

TEO is met name een prominent alternatief voor aardgasvrije wijken. Wanneer (open) warmtenetten uitgebreid en ontwikkeld worden, is grootschalige benutting van deze bron mogelijk. Bijkomend voordeel van TEO is dat het een zeer beperkte ruimtelijke impact heeft. Ook zou TEO een positieve invloed kunnen uitoefenen op hittestress en de waterkwaliteit in bebouwd gebied, omdat het leidt tot stroming, beluchting en afkoeling van het oppervlaktewater. 

Over Ronald Roosjen:

Ronald Roosjen, Strategic advisor watermanagement bij Deltares, is al vrijwel zijn hele werkzame leven actief op het snijvlak van innovatie en duurzame energie. Sinds vijf jaar is hij één van de leidende experts in Nederland op het gebied van aquathermie, vooral Thermische Energie uit Oppervlaktewater.

Meer info en inschrijven

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen