Submenu

Drie redenen voor bedrijven om zonne-energie op te wekken

03-06-2020 607 keer bekeken 0 reacties

Zonne-energie op bedrijfsdaken biedt veel kansen voor het halen van de klimaatdoelstellingen. Paul Stassen (Solar Valley) en Frits Rutten ( het Bedrijventerrein Helmond), twee kartrekkers van de Brabantse energietransitie, geven drie redenen voor bedrijven om zonne-energie op te wekken op daken. 

De provincie Noord-Brabant wil ondernemers stimuleren om zonnepanelen op hun daken te realiseren. Zonne-energie op bedrijfsdaken biedt veel kansen voor het halen van de klimaatdoelstellingen. Initiatiefnemers van energiecollectieven en gemeentes doen hun best om bedrijven hiervan te overtuigen. Toch staan niet alle ondernemers te springen om mee te doen. Wat zijn de bezwaren en wat trekt ze uiteindelijk vaak wel over de streep? Twee kartrekkers van de Brabantse energietransitie geven drie redenen voor bedrijven om zonne-energie op te wekken op daken. 

1.    Je hoeft niet altijd geld te investeren (maar het mag wel)
“Als je zon op daken simpel organiseert, vertrouwen wint van ondernemers en geen investering vooraf vraagt, kun je bedrijven meekrijgen in de energietransitie,” aldus Paul Stassen, initiatiefnemer van het duurzame energieproductiebedrijf Solar Valley in Waalwijk. Stassen regelt alles voor de ondernemers die willen aansluiten: van de financiering en de verzekering tot de aanleg van zonnepanelen. Bedrijven hoeven geen tijd en geld te investeren als ze dat niet willen. Ze stellen hun dak beschikbaar en laten Solar Valley daar de maximale hoeveelheid zonnepanelen op leggen. De energie die ze zelf niet gebruiken, kunnen andere bedrijven in Waalwijk afnemen. 

Ook Bedrijventerrein Helmond neemt ondernemers bij de hand om zon op daken te realiseren. Samen met Zonnig Helmond De Peel B.V. hebben zij tientallen bedrijven overgehaald te investeren in duurzame energie en regelen ze alles voor hen. Volgens parkmanager van het bedrijventerrein Frits Rutten gaat dat niet zonder slag of stoot. “De energieprijzen zijn nu laag, dus de terugverdientijd is vaak lang, tussen zeven en negen jaar. Als bedrijven de afweging maken puur op economisch perspectief, dan is het niet altijd gunstig. Sommige bedrijven zien het belang er dan niet van in en haken af. Maar er zijn veel bedrijven die zeggen: ‘ik wil gewoon verduurzamen’. Zij investeren wel.”

Voor de financiering van zonnepanelen kunnen bedrijven een beroep doen op landelijke subsidies. Beide energiecollectieven kunnen de subsidieaanvraag regelen voor de ondernemers. De overheid wijzigt de subsidievoorwaarden helaas vaak, zodat het lastig is voor Rutten en Stassen om ondernemers goed voor te lichten. 

2.     Je hoeft geen tijd te investeren
Stassen: “Onbekend maakt onbemind. Ondernemers kiezen hun eigen weg en zijn gewend om alles zelf te doen. Daarnaast hebben ze geen tijd voor een belangrijke bijzaak als de energietransitie”. Het is volgens Stassen daarom essentieel om de ondernemer een totaalpakket aan te bieden en hun vertrouwen te winnen. Dat doet Solar Valley door geen investering te vragen en alles simpel en transparant te organiseren. “We maken inzichtelijk wat de resultaten zijn in gebruik en opwekking en via de aandeelhoudersstructuur is er financiële transparantie”. Solar Valley regelt verder alles, waardoor bedrijven zelf nauwelijks tijd kwijt zijn. Inmiddels is de gemeente Tilburg zo enthousiast over het initiatief dat het Solar Valley opdracht heeft gegeven om een plan te maken voor zon op bedrijfsdaken voor alle industrieterreinen in Tilburg. “Het is nu aan de betrokken partijen om breed draagvlak te creëren onder ondernemers om in een nog hoger tempo de energietransitie te realiseren,” zegt Stassen.

3.    Je kunt maximaal stroom opwekken, ook voor anderen
Als ondernemers het bouwproces hebben meegemaakt, de opwekking op het eigen dak dagelijks zien en snappen hoe het businessmodel van Solar Valley werkt, investeren ze vaak alsnog door middel van een aandelenparticipatie in de besloten vennootschap Solar Valley. Op deze manier wordt de financiële opbrengst transparant en eerlijk verdeeld tussen de gebouweigenaren. Maar het mooiste is volgens Stassen als ondernemers hun dak vol zonnepanelen hebben liggen en de maatschappelijke impact tot ze doordringt: ze wekken vaak wel twee tot vijf keer zoveel energie op dan ze verbruiken. “Veel bedrijven met veel energieverbruik hebben weinig dak. En de bedrijven met veel dak hebben weinig verbruik. Dus als je maximaal je dak vol legt, kun je energie leveren aan collega-bedrijven die veel gebruik en weinig dak hebben. In het begin gaat het alleen maar over geld, maar als ondernemers zien wat ze bijdragen aan de energietransitie, zijn ze heel trots”. Lokale energie opwekken voor anderen, is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen waar ook het imago van het bedrijf van kan profiteren.

Op Bedrijventerrein Helmond wekken ondernemers ook maximaal stroom op om terug te kunnen leveren aan collega-bedrijven die minder kunnen opwekken. Samenwerking met overheden, banken en bedrijven is volgens Stassen essentieel op dit vlak. “De gemeente moet het verhaal goed vertellen. Zij praten vaak over duurzaamheid, maar voor ondernemers is het belangrijk te weten wat het oplevert. Het moet financieel redelijk interessant zijn en het moet zekerheid geven op de lange termijn”.

Iedereen zijn eigen groene energiecentrale
De capaciteit van het net is nu nog niet overbelast, maar waarschijnlijk wel in de toekomst, daar zijn de beide heren het over eens. Op het Waalwijkse industrieterrein liggen goede netten. “Maar als iedereen wind- en zonne-energie gaat opwekken, en dat willen we graag, dan krijg je wel een probleem op het net”, zegt Stassen. Volgens hem is dat meteen een argument voor bedrijven om juist nu zonnepanelen aan te leggen: “dan heb je de vergunning maar vast om energie aan het net terug te leveren”. 

Bedrijventerrein Helmond wil op termijn buurten in de omgeving voorzien van lokale energie, maar ze lopen aan tegen wet- en regelgeving van de overheid. Rutten: “We willen de energie in eigen beheer transporteren, maar daar moet je een vergunning voor hebben. De infrastructuur ligt nu in handen van netbeheerder Enexis en de overheid. Dat zouden we liefst in eigen beheer doen”. Iedere wijk of bedrijventerrein zijn eigen groene energiecentrale, dat zou de toekomst moeten zijn, volgens Rutten.

Leer meer over Solar Valley in hun video’s:
- Waarom Solar Valley
Wat doet Solar Valley voor je 

Wil je nog meer weten? Brabant geeft Energie ging met Q-Lite in gesprek. Zij slaagden erin om 3 x meer op te wekken dan ze zelf verbruiken. Lees het artikel.

Tekst: Marjolein Bezemer i.o.v. provincie Noord-Brabant

 

 

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen