Submenu

Circulaire atlas brengt grondstofstromen in Noord-Brabant in kaart

10-07-2020 395 keer bekeken 0 reacties

De provincie Noord-Brabant heeft aan onderzoeksbureau Royal Haskoning DHV gevraagd om in beeld te brengen wat de grootste grondstofstromen (grondstoffen, halffabricaten en producten) zijn in Brabant. De resultaten staan weergegeven in deze Circulaire Atlas.

Bedrijven, organisaties en consumenten in Noord-Brabant gebruiken en consumeren grondstoffen en materialen. In een totaal 98 Mton per jaar. Tegen 2030 wil de provincie Noord-Brabant samen met haar partners het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen met 50% verminderen door duurzamer om te gaan met beschikbare grondstoffen en natuurlijke bronnen. Met de Circulaire atlas zijn de belangrijkste stromen en partijen die met deze grondstoffen werken in beeld gebracht. En dat is nodig want enkel samen kunnen we ambities waarmaken. 

Bouw & Infrastructuur en Biomassa & Voedsel samen ruim 80% grondstofstromen

In omvang bevinden de grootste stromen zich in de de Bouw: door de keten heen totaal circa 47 Mton/jaar, gevolgd door de Agrofood: totaal circa 36 Mton/jaar). Samen omvatten deze twee sectoren daarmee ruim 80% van alle grondstofstromen in Noord-Brabant. 

Schaarste en milieu-impact 

Niet alleen de hoeveelheden zijn in een Circulaire Economie van belang. Ook schaarste en milieu-impact spelen een belangrijke rol. Immers een ton zand heeft bijvoorbeeld niet dezelfde milieu-impact of circulaire noodzaak als een ton goud. Voor het maken van een goede circulaire strategie moeten deze integrale manier van kijken, worden meegenomen. 

Drie kansrijke opties voor de beperking van primaire grondstoffen

In de Circulaire atlas worden alle grote stromen beschreven. Een aantal van hen worden verder uitgewerkt in kansrijke opties om de stroom circulair te maken. Want er zijn drie opties om het gebruik van primaire grondstoffen te beperken: (i) het gebruik van de grondstoffen verminderen, 

(ii) de grondstoffen en materialen hergebruiken in gesloten kringlopen of (iii) ze vervangen door biobased grondstoffen. In de atlas is in beeld gebracht welke mogelijkheden deze circulaire opties hebben in ketens met grote grondstofstromen, het reductiepotentieel van de opties is bepaald en er werd gekeken hoe ze door de provincie omgezet kunnen worden in een handelingsperspectief.  

Overheden en bedrijven moeten samen optrekken

De ambitie naar een reductie van 50% is stevig. Zo zijn met een toenemende bevolking en woningvraag volledig gesloten kringlopen in de bouw voorlopig nog lastig te realiseren. Dat maakt het des te urgenter om alle nieuwbouw nu circulair te ontwerpen en te bouwen. Om het doel te bereiken zullen overheden en bedrijfsleven dus samen op moeten trekken. Ook het Rijk kan via wetgeving, fiscale prikkels op primair/secundair en belasting op arbeid de circulaire economie een stevige impuls geven. Bovendien vraagt de ambitie een bijdrage en gedragsverandering van burgers: denk aan verandering van consumptiepatronen, afvalscheiding en voedselverspilling. Met andere woorden, enkel samen maken we onze ambities waar. 

Download de circulaire atlas

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen