Submenu

Noord-Brabant en Limburg hebben Europese primeur met proactieve uitrol van laadinfrastructuur

Dominique Proksch 02-12-2021 105 keer bekeken 0 reacties

Vattenfall plaatst 8.000 laadpunten in Noord-Brabant en Limburg. Van deze laadpunten worden er 4.500 proactief geplaatst, dus nog vóórdat inwoners erom vragen.

Samen met 68 gemeenten worden de beste locaties voor laadpunten bepaald, met behulp van data-gedreven prognose- en plankaarten. Met deze grootschalige proactieve uitrol hebben de provincies de primeur in Europa.

Per gemeente wordt een prognosekaart opgesteld, waarin de laadbehoefte en alle potentiële laadlocaties per gebied inzichtelijk worden gemaakt. Pieter van Ommeren, directeur Vattenfall InCharge in Nederland legt uit: “Deze laadbehoefte wordt ingeschat door een model dat in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en TU Eindhoven is ontwikkeld. Er wordt verschillende data gebruikt, bijvoorbeeld de locaties en het verbruik van bestaande laadpunten, informatie over mobiliteit, voertuig- en parkeerdata, de weergave van wegen en parkeervakken, en CBS-data met demografische gegevens.” Vattenfall wordt bijgestaan door EVConsult bij de ontwikkeling en validatie van de prognose- en plankaarten.

Burgerparticipatie

Een aantal gemeenten biedt inwoners de mogelijkheid mee te denken, zo ook Oisterwijk. Hier zijn door deze burgerparticipatie geen bezwaren ingediend tegen de gekozen locaties. Oisterwijkse wethouder Anne Cristien Spekle is blij met deze aanpak: “De vraag naar elektrisch rijden neemt komende jaren sterk toe. Hier willen wij als gemeente op voorbereid zijn. Door de werkwijze van Vattenfall konden wij op basis van de verwachte vraag heel gericht inwoners betrekken bij de locaties van de laadpalen die op een plankaart waren aangegeven. Dit participatietraject heeft voor ons waardevolle input opgeleverd.”

Netbelasting en balans

Naast de grootschalige proactieve uitrol vinden er meer laad-innovaties plaats in Noord-Brabant en Limburg. Dit realiseert Vattenfall onder andere samen met concessiepartner en netbeheerder Enexis. Zo is er al een aantal laadpleinen gerealiseerd en lopen er ontwikkelingen voor slim laden - een methode waarbij de beschikbare capaciteit gedurende de dag verschilt om piekbelasting in het elektriciteitsnetwerk te spreiden. “Hiermee kan in de toekomst op het meest gunstige moment, voor zowel berijder, energieaanbieder als netbeheerder de auto slim geladen worden”, licht Jeroen Sanders, CTO Enexis toe.

Dekkende infrastructuur

Naar verwachting rijden er in 2030 zo’n 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen in Nederland rond. Om al deze auto’s van elektriciteit te voorzien, is voldoende laadinfrastructuur cruciaal. Met deze grootschalige, proactieve aanpak zorgen de betrokken partijen ervoor dat ze, met de beperkte capaciteit aan installateurs, zo snel en slim mogelijk laadpalen plaatsen. Hiermee dragen Vattenfall, de provincies en de andere partners bij aan de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), een onderdeel van het klimaatakkoord waarin is opgenomen dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur geen belemmering mag vormen voor de groei van het aantal elektrische auto’s. Vattenfall plaatst in totaal 8.000 laadpunten in de twee provincies, verdeeld over 45 gemeenten in Noord-Brabant en 29 in Limburg. Deze grootschalige plaatsing is onder andere mogelijk door samenwerking met laadpalen installateur BAM (Energie & Water Zuid bv).

Groei en innovatie

Gedeputeerde van Noord-Brabant, Anne-Marie Spierings, onderstreept: “Elektrisch rijden neemt een enorme vlucht in Nederland. Het is schoon, stiller en energiezuiniger dan brandstofauto’s. Door proactief laadpalen te plaatsen maken we die groei verder mogelijk. Daarnaast hebben we in de aanbesteding voor de laadinfrastructuur sterk ingezet op innovatie. Met nieuwe technieken zoals vehicle to grid draagt elektrisch rijden niet alleen bij aan het klimaat, maar ook aan de benodigde opslag van elektriciteit.”

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen