Submenu

Kennissessie: De inzet van bodemenergie in Noord-Brabant

Sander Barendregt 04-02-2022 494 keer bekeken 0 reacties

Donderdag 20 januari werd de kennissessie ‘Bodemenergie’ door het Expertiseteam Warmte van de provincie Noord-Brabant georganiseerd. Gedurende deze online kennissessie werden diverse onderdelen besproken, zoals het gebruik en de toepassing van bodemenergie.

Ook werd de omgevingsverordening toegelicht, die ervoor moet zorgen dat alle drinkwaterbronnen in de provincie worden beschermd.

Het inzetten van bodemenergie

Het gebruik en de inzet van bodemenergie in Noord-Brabant komt goed op gang. Inmiddels zijn er ruim 20.000 gesloten en circa 1.000 open bodemenergiesystemen aangelegd. Maar om alle bestaande en nieuwe woningen met duurzame energie te kunnen verwarmen, zijn de komende jaren nog duizenden bodemenergiesystemen nodig. Rik Molenaar, adviseur duurzame energieopwekking bij Techniplan Adviseurs, legt uit wat bodemenergie is en welke verschillende type allemaal in te zetten zijn aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Rik Molenaar geeft uitleg over verschillende type bodemenergiesystemen

Bescherming van grondwater bij bodemenergie

Door de sterke groei van bodemenergie, betekent dat dit niet moet leiden tot verontreiniging van het grondwater. Daarom heeft provincie Noord-Brabant extra regels opgesteld voor de bescherming van het grondwater. Ingrid Roelse, projectleider Water bij de provincie, geeft toelichting over deze nieuwe omgevingsverordening en wat voor effect bodemenergie heeft op het winnen van schoon drinkwater.

Ingrid Roelse legt uit wat de risico's van bodemenergie op het grondwater is

Woningcorporaties en het gebruik van bodemenergie

Woningscorperatie BrabantWonen heeft al 11 jaar ervaring met bodemenergiesystemen. In totaal maken al circa 1.000 appartementen en commerciële ruimtes gebruik van duurzame warmte. Richard van Meersbergen, manager strategie, beleid en organisatie bij BrabantWonen, is van mening dat er te vaak over de techniek wordt gepraat waardoor te weinig oog is voor communicatie met de uiteindelijke gebruikers. Volgens Van Meersbergen ligt daar een sleutelrol voor het succes van bodemenergiesystemen. “Pas wanneer de wisselwerking tussen de techniek en de communicatie met de eindgebruiker optimaal is, kun je van een succesvol systeem spreken”.

Gebruikersplatform Bodemenergie opgericht voor kwaliteitsborging

Dick Westgeest, Voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie, geeft aan dat het platform is opgericht om te zorgen dat eindgebruikers de kwaliteit krijgen die zij verwachten en waar zij recht op hebben. Ook krijgen eindgebruikers de mogelijkheid deel te nemen aan netwerkevenementen en cursussen om ervaringen uit te wisselen.

Bekijk alle onderdelen uit de kennissessie ‘Bodemenergie'

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen