Submenu

Terugblik EVent 2023: Samen naar een dekkend laadnetwerk

Remy van Beek 02-11-2023 391 keer bekeken 0 reacties

Op woensdag 1 november vond het EVent 2023 plaats, waarbij de letters EV voor Elektrisch Vervoer staan. Deze digitale bijeenkomst werd georganiseerd door de Regionale Agenda Laadinfrastructuur (RAL) Zuid.

Hier werden wethouders van gemeenten uit Noord-Brabant en Limburg geïnformeerd over de gezamenlijke (collectieve) aanpak voor laadinfrastructuur in RAL Zuid. Dagvoorzitter Anne-Marie Fokkens ging in gesprek met de gasten over de huidige stand van zaken wat betreft elektrisch vervoer en de laadinfrastructuur die daarbij nodig is. 

Enorme groei laadpalen maakt gezamenlijke aanpak noodzakelijk 

De povincies Noord-Brabant en Limburg vormen samen RAL Zuid. Het EVent 2023 benadrukt hun gezamenlijke inzet om een dekkend laadnetwerk voor de regio te ontwikkelen. En die inzet is nodig, want in de periode van 2024 tot 2028 wil Regio Zuid zorgen voor zo’n 22.000 nieuwe publieke laadpunten. En dat doel kan alleen maar behaald worden door samen te werken met de netbeheerder én de inliggende gemeenten.  

Dit is één van de redenen waarom RAL Zuid kiest voor een collectieve aanpak. Door gezamenlijk op te trekken in onder andere het inkopen en plaatsen van laadpalen, is er een financieel voordeel en zijn er minder administratieve handelingen voor de deelnemende gemeenten. Daarnaast organiseren de provincies via het Expertisecentrum RAL Zuid verschillende kennissessies en maken ze kennisdocumenten die de deelnemende gemeenten helpen bij het oppakken van deze grote opgave. 

Deelnemende gemeenten kunnen gebruikmaken van verschillende hulpmiddelen, zoals:   

  • Een plankaart: Een visueel overzicht van geplande laadinfrastructuur in de provincies.   

  • Een monitoringstool: Een hulpmiddel om de prestaties van laadpalen goed te volgen en eventuele problemen snel op te lossen.   

  • Een workflowtool: Een hulpmiddel om het proces voor het plaatsen van nieuwe laadpalen te organiseren.   

  • Een participatietool: Een hulpmiddel om omwonenden en belanghebbenden te betrekken bij het maken van keuzes.   

  • Een concessie voor publieke laadinfrastructuur: Een gestructureerde aanpak om de uitbreiding van het publieke laadnetwerk voor personenauto's en bestelvoertuigen te faciliteren.   

 

De uitzending terugkijken 

Er is een opname gemaakt van de digitale uitzending. Door technische problemen is daarbij het begin van de audio weggevallen. Daarom start de opname, na de introductie, halverwege het gesprek met Gerben-Jan Gerbrandy, voorzitter van de NAL. 

Accepteer cookies van derden om de video hieronder te bekijken.

Gasten over de collectieve aanpak in Regio Zuid 

Tijdens de uitzending kwamen verschillende gasten voorbij. Gerben-Jan Gerbrandy, onafhankelijk voorzitter van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) vertelde over de landelijke opgave op het gebied van elektrisch vervoer en laden. Hij verwees daarbij naar een mooie mijlpaal die de samenwerkende regio’s in Nederland de afgelopen week bereikten: het voortzetten van de samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur waarin afspraken zijn gemaakt over het realiseren van een landelijk dekkend laadnetwerk voor al het elektrisch vervoer. 

Gedeputeerde Energie Jos van der Horst van provincie Noord-Brabant benadrukte dat een goede laadinfrastructuur een bijdrage levert aan het klimaatakkoord en de gestelde doelen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. “Afgelopen periode plaatsten we het 8000ste laadpunt. Door het faciliteren van dit laadnetwerk, dragen we bij aan schonere lucht in Brabant en de Brabantse gemeenten, aan schoon- en emissieloos bouwen en aan verschillende andere afspraken die helpen bij de elektrificatie van voertuigen.” 

Programmamanager Irene Cortenbach van provincie Noord-Brabant benadrukte vooral waarom een collectieve aanpak een gemeente kan helpen. “Gemeenten worden met een gezamenlijke aanpak ontzorgd. We delen essentiële kennis met elkaar én de schaalgrootte van deze gezamenlijke aanpak, biedt grote kansen voor aantrekkelijke inkoopprijzen en laadtarieven. Daarnaast voert de provincie het contractmanagement uit namens de gemeenten, dat scheelt veel administratieve handelingen.” 

Wethouder van gemeente Eindhoven, Rik Thijs sloot de uitzending af. Gemeente Eindhoven is één van de deelnemende gemeenten en Rik Thijs deelde hun overwegingen daarbij: “Met de groei van elektrische mobiliteit die we voorzien en onze ambities, hebben we als gemeente meer regie nodig. Dankzij onze deelname aan de collectieve aanpak denken we beter in te kunnen spelen en sturen op de groeiende vraag naar laadinfrastructuur. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de kennis en ervaring bij de provincie én worden we niet extra belast met het organiseren en beheren van een eigen concessie.” 

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen