Submenu

Effectief energie besparen door toezicht

Sam Arts 29-02-2024 201 keer bekeken 0 reacties

“In 2023 hebben we in totaal 673 controles uitgevoerd waarmee we bij de bedrijven een energiebesparing realiseerden van naar schatting 5,1%. Dat komt overeen met het verbruik van bijna 1.000 huishoudens (elektra & gas) of de opbrengst van 1,4 windturbine".

Al sinds de jaren negentig zijn bedrijven verplicht energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Als gevolg van het klimaatakkoord is het toezicht op de naleving van die verplichting de laatste jaren flink geïntensiveerd. In Noordoost Brabant voert de ODBN dit toezicht uit namens de 10 regiogemeenten en de provincie Noord-Brabant.

Senior toezichthouder Mark van der Linde coördineert het energietoezicht bij de ODBN. “Sinds enkele jaren werken we met een team van gespecialiseerd toezichthouders. In 2019 waren we nog met z’n tweeën, inmiddels zijn we gegroeid naar een team van acht medewerkers. We controleren alle soorten bedrijven, van de warme bakker op de hoek tot grootste industriële bedrijven. Zolang ze maar een energieverbruik hebben van meer dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit. Want vanaf dat verbruik geldt een energiebesparingsverplichting”.

Het energieteam van de ODBN boekt mooie resultaten. “In 2023 hebben we in totaal 673 controles uitgevoerd waarmee we bij de bedrijven een energiebesparing realiseerden van naar schatting 5,1%. Dat komt overeen met het verbruik van bijna 1.000 huishoudens (elektra & gas) of de opbrengst van 1,4 windturbine. Dat laat zien dat energietoezicht effectief is“.

Ondanks de mooie resultaten, ziet Van der Linde dat de besparing door toezicht minder is geworden. “We zijn enkele jaren geleden begonnen bij bedrijven waar we het grootste effect verwachten. We komen nu langzaam in een andere categorie bedrijven. We merken ook dat bedrijven sinds 2019, toen ze voor het eerst verplicht moesten rapporteren over hun energieverbruik, de  besparingsmogelijkheden gingen zien en maatregelen troffen. De hoge energieprijzen van de laatste jaren hebben dat nog verder versterkt. Dus bedrijven zijn zelf meer gaan doen en dat is op zichzelf natuurlijk goed nieuws”. 

Toch vindt Van der Linde dat toezicht nodig blijft: “Ondanks de gestegen tarieven blijft de energierekening bij veel bedrijven maar een klein deel van hun omzet. Dan is het geen topprioriteit en blijven er maatregelen liggen. Bij de grote energieverbruikers is de prioriteit er wel, maar zie je vaak dat ze weinig oog hebben voor de kleinere besparingen. Als wij bij die bedrijven langsgaan en ze een zetje in de goede richting geven, helpt dat om ook die verspilling tegen te gaan. De 5,1% besparing bewijst dat het loont om er achteraan te blijven zitten”.

De wetgeving legt de lat steeds weer wat hoger. “In 2023 is er bijvoorbeeld een nieuwe verplichting bijgekomen voor kantoren om tenminste energielabel C te hebben. Daar ziet de ODBN namens een aantal gemeenten ook op toe. En doordat we steeds meer ervaring en informatie krijgen, worden we zelf ook steeds effectiever. We zien dus nog veel ontwikkeling voor de komende jaren”.

Het energietoezicht door de ODBN loopt door tot tenminste 2027 en wordt gefinancierd door gemeenten, provincie en de Rijksoverheid. Het is één van de projecten die gemeenten en provincie inzetten om de doelstellingen van de RES 1.0 te halen. De regio stelt zich daarin onder andere ten doel om in 2030 11% minder energie te verbruiken dan in 2017.

Bron: Omgevingsdienst Brabant Noord 

0  reacties

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen