Submenu

Energie A16 in 2023: de belangrijkste conclusies van de Geluidsverwachting.nl app

Rutger Diepenhorst 25-04-2024 553 keer bekeken 0 reacties

Langs de A16 in West-Brabant wekken 26 windmolens schone energie op. Sinds januari 2023 kunnen inwoners die binnen een straal van 2,1 km wonen hun ervaring hiermee delen via de Geluidsverwachting.nl app. Dat zijn ongeveer 6900 adressen.

Inwoners kunnen daarbij meldingen maken op het gebied van geluid én slagschaduw. In dit artikel lees je meer over het gebruik van de app in 2023 en de belangrijkste conclusies. We kijken daarbij naar het totaal aantal meldingen én het aantal meldingen per cluster (Noord, Midden en Zuid ). Meldingen zijn anoniem, maar wel gekoppeld aan een zescijferige postcode (of postcode-4).

Cijfers over het gebruik

In het totaal gebruikten 723 inwoners de app in 2023. Daarbij was er een piek van bijna 400 gebruikers in maart. Daarna nam het gebruik af tot minder dan 100 gebruikers in december.

Cluster Noord (Moerdijk en omgeving) gaf daarbij de minste meldingen door. De meeste meldingen kwamen van het Zuidelijke cluster (Hazeldonk-West, Galder en de Waaijenberg). Dat is opvallend, omdat cluster Midden ongeveer vijf keer zoveel inwoners binnen een afstand van 2,1 kilometer heeft.

Feedback over geluidservaring en slagschaduw

De feedback laat zien dat een deel van de inwoners op sommige momenten last heeft van geluid en slagschaduw van de windmolens. Daarbij is de hinder voor geluid hoger.

Geluid

Over geluid gaven inwoners in het totaal 291 keer feedback. Dat deden ze vanaf 47 verschillende locaties. Van al deze feedback scoorden er 250 meldingen een 4 of hoger (1 is geen hinder, 7 is veel hinder). Bij deze meldingen ondervonden inwoners dus (veel) hinder.

De meeste meldingen kwamen van inwoners uit cluster Zuid: 60%. Die meldingen kwamen vooral binnen in de maanden juli t/m december 2023. 27% van de meldingen kwam van inwoners uit cluster Noord. Vooral in de maanden april en juni. 13% van de meldingen kwam van inwoners uit cluster Midden. Die kwamen met name binnen in de maand april.

Inwoners maakten de meeste meldingen aan het einde van de avond en het begin van de nacht. Ook aan het einde van de nacht en het begin van de ochtend is relatief veel hinder gemeld.

 

Slagschaduw

Over slagschaduw gaven inwoners in het totaal 115 keer feedback. Dat deden ze vanaf 24 verschillende locaties. Van al deze feedback scoorden er 93 meldingen een 4 of hoger (1 is geen hinder, 5 is veel hinder). Bij deze meldingen ervaarden inwoners dus (veel) hinder.

De meldingen voor slagschaduw hebben een ander geografisch patroon dan bij geluid. Ondanks dat de minste meldingen over geluid van inwoners uit cluster Midden kwamen, gaf dit cluster voor slagschaduw juist de meeste meldingen: 71% van alle meldingen voor slagschaduw. Deze hinder kwam vooral binnen in de maanden april, juni, juli en september tot en met december 2023. Inwoners van cluster Noord gaven vooral meldingen in oktober: 8% van alle meldingen over slagschaduw kwam in die maand binnen. En inwoners van cluster Zuid deden dat vooral in september: 21% van alle meldingen over slagschaduw kwam in die maand binnen.

 

Factoren die invloed hebben op meldingen over geluid

Bij de meldingen die inwoners maken over geluid, zijn een aantal factoren van invloed. Met name de afstand tot de windturbines, de windsnelheid en de windrichting.

De afstand van de woning tot de windturbines

De meeste meldingen komen vanaf locaties op 500 tot 1000 meter afstand tot de windmolens.

De windsnelheid

Inwoners rapporteren de meeste hinder bij hogere windsnelheden. Bij ongeveer 77% van de hinder, was er sprake van windkracht 5 of meer op turbinehoogte. Dit komt meestal overeen met windkracht 3 à 4 op leefniveau.

De windrichting

Cluster Noord

Ten oosten van de windmolens op Klaverpolder is de meeste hinder ervaren bij noordoostenwind. Dit terwijl de overheersende windrichting zuidwestelijk is. Bij een noordoostelijke windrichting valt het geluid van de windmolens meer op, omdat het omgevingsgeluid van de A16 niet het geluid van de windmolens maskeert. Door inwoners ten westen van de A16 is geen hinder gemeld.

Cluster Midden

Zowel inwoners ten westen als ten oosten van de A16 meldden meerdere malen hinder, met name bij noordoosten- en zuidwestenwind.

Cluster Zuid

Door inwoners ten westen van de A16 wordt de meeste hinder ervaren bij zuidwestenwind. Bij deze windrichting is het omgevingsgeluid van de A16 lager waardoor het geluid van de windmolens meer opvalt. Het is de overheersende windrichting. Door inwoners ten oosten van de A16 wordt weinig hinder gemeld.

Hoe omschrijven inwoners het geluid?

Bromtoon

Inwoners noemen in hun melding vaak de term ‘bromtonen’*. Ze omschrijven deze toon bijvoorbeeld met woorden zoals: een irritante bromtoon, vervelende brom, een zoemend geluid, lage tonen.

Daarbij zien we in april en van september tot november pieken in de meldingen van bromtonen. Sommige inwoners gaven aan dat zij de bromtonen vooral ‘s nachts horen. Meldingen over bromtonen komen vooral van inwoners uit cluster Zuid.

Andere omschrijvingen

Andere omschrijvingen die inwoners gaven, waren: een zoevend geluid, voorbijrijdende trein, vliegtuigen die in de lucht blijven hangen en bij het draaien van de wieken een kort zingend of hoog geluid.

Invloed van omgevingsgeluid

Inwoners gaven aan dat andere geluiden in de omgeving invloed hebben op hun beleving. Met name de snelweg en de hogesnelheidslijn. Een paar personen geven aan dat het verkeersgeluid van de snelweg het geluid van de windmolens overtreft. In de avond ervaart een deel van de inwoners meer geluidshinder van de windmolens, omdat het omgevingsgeluid van de A16 dan minder is.

Enkele inwoners melden in juni nog dat zij het geluid op een mooie zomeravond als ‘luidruchtig’ ervaren. Dit heeft ermee te maken dat inwoners in de zomerperiode vaker buiten zitten, waardoor het geluid van de windmolens beter te horen is.

Tot slot is er een kleine groep die aangeeft geen hoorbaar geluid of hinder te ervaren.

Bekijk de volledige infographic

Provincie Noord-Brabant stelde in samenwerking met regio West-Brabant een infographic op. Hieronder vind je een samenvatting van bovenstaande cijfers.

Download de infographic

 

 

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen