Submenu

Brede steun voor nieuwe energiewet

Rutger Diepenhorst 05-06-2024 75 keer bekeken 0 reacties

De nieuwe Energiewet, die de bestaande en oude elektriciteit- en gaswetgeving gaat vervangen, is op dinsdag 4 juni met brede steun aangenomen door de Tweede Kamer.

Met de nieuwe regelgeving worden energieconsumenten beter beschermd, komen er meer mogelijkheden om het volle stroomnet flexibel te gebruiken en wordt het veilig uitwisselen van gegevens tussen netbeheerders, energieleveranciers en klanten beter geregeld.

Uitgebreide voorbereiding

Met inbreng van partijen binnen en buiten de energiesector is jaren aan de nieuwe Energiewet gewerkt. Ook afspraken uit het Klimaatakkoord en nieuwe EU-wetgeving zijn hierin opgenomen. De Tweede Kamer behandelde het wetsvoorstel met wetgevingsoverleggen, technische briefings en ronde tafelgesprekken om de wet bij te schaven. Nu rest het aan de Eerste Kamer om de wet te behandelen.

Energietransitie versnellen

De nieuwe Energiewet vervangt en moderniseert de huidige Gaswet en Elektriciteitswet uit 1998. Regels worden verduidelijkt en vereenvoudigd, en onnodige verschillen tussen gas- en elektriciteitsregels worden verwijderd. De nieuwe wet sluit zo beter aan bij het toekomstige energiesysteem, dat meer duurzame lokale energieproductie, opslag en flexibiliteit omvat.

Betere positie consument en steviger toezicht

De nieuwe Energiewet geeft huishoudens, zelfstandigen en kleine bedrijven meer rechten en bescherming. Denk hierbij aantransparante voorwaarden, betere bescherming bij facturering van energiecontracten, en bij een faillissement van de energieleverancier. Energieleveranciers moeten dan ook verplicht een vast (model)contract van minimaal 1 jaar aanbieden. Daarnaast worden de minimale eisen voor het verkrijgen en behouden van een leveringsvergunning aangescherpt.

Vol stroomnet aanpakken

Het wetsvoorstel vergroot de mogelijkheden om problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken. Dit gebeurt door de bestaande ruimte op het net slimmer en flexibeler te benutten, zoals via vraagrespons en congestiemanagement, en door meer opties te bieden voor het gezamenlijk gebruik van een aansluiting (cable pooling). Daarnaast stelt de wet nieuwe regels voor het uitwisselen van gegevens in, waardoor huishoudens en bedrijven eenvoudiger hun eigen data kunnen inzien of delen met dienstverleners zoals prijsvergelijkers of energieverbruiksmanagers. Ten slotte biedt de wet nieuwe kansen voor mensen en bedrijven om actief deel te nemen aan de energiemarkt, bijvoorbeeld via energiegemeenschappen die de door hun leden geproduceerde elektriciteit verkopen en leveren.

Wetsvoorstel Energiewet

Het Wetsvoorstel Energiewet is te vinden op de site van de Tweede Kamer.

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen