Submenu

Expertise Centrum Warmte

Peter van Vugt 31-03-2021
411 keer bekeken 0 reacties

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) is er voor gemeenten. Het is een deskundig kenniscentrum, dat gemeenten technisch, economisch en wat betreft duurzaamheid ondersteunt bij de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen.

Wat is het Expertise Centrum Warmte (ECW)?

In het Klimaatakkoord staan afspraken over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het gaat in totaal om bijna zeven miljoen huizen en één miljoen andere gebouwen. In 2050 moet de verduurzaming een feit zijn. Voor 2030 is in het Klimaatakkoord afgesproken dat anderhalf miljoen woningen en andere gebouwen verduurzaamd worden. Gemeenten hebben bij het maken van de afspraken in het Klimaatakkoord aangegeven behoefte te hebben aan uniforme en betrouwbare informatie die hen helpt bij het opstellen van een Transitievisie Warmte. Op initiatief van de sectortafel gebouwde omgeving is daarom het Expertise Centrum Warmte (ECW) in het leven geroepen. Het Expertise Centrum Warmte kent in haar organisatie een Stuurgroep en een Adviesraad. In de Stuurgroep hebben zitting vertegenwoordigers van VNG, IPO, de Unie van Waterschappen, de Ministeries EZK en BZK. De uitvoering is belegd bij RVO.nl.

Waarvoor kan ik terecht bij het ECW?

Voor alle vragen over de warmtetransitie, maar ook ideeën kun je terecht bij de adviseurs van het ECW. Bijvoorbeeld als je meer wilt weten over het gebruik van de Startanalyse of voor vragen over de aanpak van een lokaal warmtenet.  Vragen kun je stellen via de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.  

Op de website van het ECW staan een aantal kennisproducten om gemeenten te ondersteunen. Zo zijn er factsheets over verschillende warmtetechnieken, is er een template voor business cases voor warmtenetten en een set praktijktips voor als je aan de gang wilt gaan met een initiatief voor een warmtenet. 

Afbeeldingen

0  reacties

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen