Submenu

Nicolaas' Participaties

Nicolaas Veltman 07-04-2021
205 keer bekeken 0 reacties

Als onafhankelijk project- en procesmanager leid ik ambitieuze duurzaamheidsprojecten van a tot z in goede banen. Door verantwoordelijkheid te nemen en kritische vragen te stellen. Door concrete plannen te maken, realistische doelen te bepalen en partijen te verleiden nieuwe wegen te verkennen.

Schakelen tussen inhoud, proces en relatie

Alle gebouwen CO2-neutraal in 2050. Dat is het ultieme doel. Overheden, woningbouwcorporaties, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners werken samen aan het realiseren van een duurzame leefomgeving. Maar hoe, wat, wanneer, door wie en uit welk potje? De ambitieuze doelstellingen op het gebied van de energietransitie en klimaatadaptatie vragen om nieuwe effectieve samenwerkingsverbanden en handelingsperspectieven. Dát is precies waar Nicolaas’ Participaties voor staat: betekenisvol schakelen tussen inhoud en proces in een dynamisch spanningsveld met verschillende partners en deelbelangen. Zo ontstaat beweging en worden ambities werkelijkheid.

Kern en expertise

De kern van mijn ondernemerschap bestaat uit: 1) het verbinden van schijnbaar tegengestelde belangen (waarom); 2) het coöperatief participeren vanuit een uitnodigend duurzaam perspectief (hoe); 3) professioneel proces- en projectmanagement bij maatschappelijke transformatietrajecten in de fysieke leefomgeving (wat). Tot mijn expertisevelden behoren energietransitie, energie-armoede, duurzame ruimtelijke ontwikkeling, marktconsultatie en burgerparticipatie (ook wel omgevingsmanagement genoemd).

Kracht

Buiten de gebaande paden treden. Creativiteit inbrengen als een bestaande aanpak is uitgewerkt. De energietransitie is een dynamisch proces met snel veranderende omstandigheden en uitgangspunten. Dat vraagt om nieuwe inzichten en oplossingen. Als onafhankelijk professional denk ik out-of-the-box en gooi ik de gesprekken open. Projectpartners op die manier stimulerend om hun blikveld te verruimen en tot verrassende oplossingen te komen. Samen verantwoordelijkheid nemen voor uitvoering en resultaat, dáár wordt de wereld, Brabant in het bijzonder, beter van.

Projecten

Zie Website of LinkedIn

Afbeeldingen

Energie voor iedereen

0  reacties

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen